84. Ai Wei Wei

Ai Wei Wei was awarded the title of Honorary Guide on October 26, 2015, for his fight for freedom of expression. He is a famous Chinese artist and activist.

BBC interview clip “Without Fear or Favor

 

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael