84. Ai Wei Wei

was awarded the tittle of Honorary Guide on October 26, 2015 (70 a.H.) for his fight for freedom of expression. He is a famous Chinese artist and activist.

BBC interview clip “Without Fear or Favor

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи