Раел биднийг бүтээсэн Харийн эрдэмтэнтэй анх уулзсанаас хэдэн сарын дараа 1974 онд Раелийн Хөдөлгөөнийг үндэслэн байгуулжээ. Байгуулагдсанаасаа хойш тогтвортой хөгжиж, одоогоор Дэлхийн 120 гаруй орны 100*000 гаруй гишүүдтэй болж өргөжсөн байна. Эдгээр гишүүдээс 300 орчим нь Раелийн зааврын дагуу Хөдөлгөөний үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлдэг Хөтөч нар юм.

Үйл ажиллагааны гол зорилго нь Раелийн Хөдөлгөөний үндсэн хоёр зорилгыг биелүүлэхэд чиглэнэ.

1. Биднийг бүтээгч Харийнхан буюу Элохимын мэдээллийг нийтэд түгээх

2. Дэлхий дээр Элохимын Элчин сайдын яам төслийн байгууламжийг барих

Intelligent Design A Message from the Designers by Rael
Elohim_UFO

Раелийн Хөдөлгөөн бол ашгийн бус байгууллага юм. Ижил санаа зорилготой гишүүдээсээ хандив бүрдүүлэн үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлдэг. Бүх гишүүд чөлөөт цагаараа Раелийн сайн дурын хүмүүнлэгийн ажлуудад оролцдог бөгөөд өргөсөн хандивыг зөвхөн хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагаандаа зарцуулдаг юм.
Раелчууд нийгмийн бүх давхрагийн хүмүүсээс бүрддэг. Тэд энэ гаригаа Дэлхийн диваажин болгох хүсэл эрмэлзэлээр дүүрэн байдаг. Энэ Дэлхийд шинжлэх ухаан хамгийн түрүүнд хамаг амьтны сайн сайхны төлөө хөгжих тэр үед бүх хүчирхийлэл мэт өвчин болж, эцэст нь бүрмөсөн эмчлэгдэж устах болно.
Хэрэв та бидэнтэй нэгдэхийг хүсч байвал оршин суугаа орныхоо Раелийн Хөдөлгөөнтэй холбоо тогтоогоорой.