raelian movement logo_White

Өөрийгөө хүндэтгэх

Хүндэтгэлийн энэ хэлбэр нь байгаль орчиндоо зохистой, эрүүл амьдралын хэв маягийг биднээс шаарддаг.

Бясалгалаар хичээллэн оюун ухаанаа тайвшруулах болон зөв зохистой хооллох нь зайлшгүй чухал. Мансууруулах бодис, кофейн ,тамхи болон архи хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эдгээр хорт бодисууд нь таны генетик кодыг устгаж гэмтээдэг ба ирээдүй хойч үеийнхэнд тань нөлөөлөх генийн гажиг согог бий болгодог байна.

Өөрийгөө хайрлах

Өөрийгөө хайрлах гэдэг нь эхлээд өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үг юм.

Энэ нь өөр хүн мэт дүр эсгэж амьдрах биш өөрийнхөө байгаагаар амьдарч, амьдралд нээлттэй хандан цэцэглэн хөгжихийг хэлнэ. Эдгээр оюун санааны зөв үйл ажиллагаа нь эрүүл мэндэд ашиг тустай эерэг, уужуу тайван бодлыг хөгжүүлдэг ба аливаа уур бухимдал стрессийг арилгадаг байна. Гэмшил болон айдас нь бидний эрүүл мэндэд хортой бодисуудыг биед асар ихээр ялгаруулж байдаг. Өөрийгөө хайрлах энэ урлаг нь сөрөг сэтгэл хөдлөлд ухамсартайгаар хандах ба стрессээс зайлсхийж өөрийгөө хянах дээр суурилдаг.

Хуваалцах

Хүн бүр амьдралынхаа туршид идэх хоол хүнс, амьдрах газар, өмсөх хувцас, боловсрол зэргээр ажиллаж хөдөлмөрлөлгүйгээр хангагдах нөөц Дэлхийд хангалттай бий ,үүнийгээ эдлэх эрхтэй байх ёстой. Гэтэл зөвхөн илүү хөдөлмөрлөж байгаа гэх хүмүүс тансаг хэрэглээтэй баян амьдрах нь хүний хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болж хувирчээ. Гэтэл баян чинээлэг амьдрах нь хийж бүтээсэн ажил, нийгэмд оруулсан хувь нэмэртэй нь тэнцүү хамааралтай байх ёстой.

Бусдыг хүндэтгэх

Өөрийнхөө онцлог ялгааг хүндэтгэх

Хүн төрөлхтөний баялаг оршихуй олон зүйлээс бүрддэг учир бид бие биенээсээ ялгаатай байх тусам улам баялаг болдог. Гэтэл бид арьс өнгө, соёл, шашин шүтлэг, хүйсээр нь бусдыгаа ялгаварлан гадуурхдаг.

Өөрийн хариуцлагыг ухамсарлах нь

Хэдийгээр заавар тушаалын дагуу дуулгавартайгаар аливааг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн хүн бүр өөрсдийн үйлдлийнхээ төлөө заавал хариуцлага хүлээдэг.
Хүн бүр өөрийн хувь заяагаа бүтээгч нь байдаг ба бүхий л алдаа оноо энд багтана. Хэдийгээр тушаалын дагуу дуулгавартайгаар аливааг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн бүх хүн өөрсдийн үйлдлийнхээ төлөө заавал хариуцлага хүлээдэг. Бид бусдын тушаалыг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн өөрийн гараар хийсэн үйл бол бидний хариуцлага байх ёстой.

“Хэрвээ ямар нэг тушаал заавар таны оюун ухамсрын эсрэг байвал хэрэгжүүлэхээс татгалзах нь зөв .” – Майдар Раел

Өөрийн хариуцлагыг ухамсарлах нь

Хэдийгээр заавар тушаалын дагуу дуулгавартайгаар аливааг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн хүн бүр өөрсдийн үйлдлийнхээ төлөө заавал хариуцлага хүлээдэг.
Хүн бүр өөрийн хувь заяагаа бүтээгч нь байдаг ба бүхий л алдаа оноо энд багтана. Хэдийгээр тушаалын дагуу дуулгавартайгаар аливааг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн бүх хүн өөрсдийн үйлдлийнхээ төлөө заавал хариуцлага хүлээдэг. Бид бусдын тушаалыг дагаж мөрдөж байгаа ч гэсэн өөрийн гараар хийсэн үйл бол бидний хариуцлага байх ёстой.

“Хэрвээ ямар нэг тушаал заавар таны оюун ухамсрын эсрэг байвал хэрэгжүүлэхээс татгалзах нь зөв .” – Майдар Раел

Амьдралыг хүндэтгэх

Нэг хүнийг аврахаас эхлэн, нийт Хүн төрөлхтөнг аврая

Ганц удаа л хүчирхийлэл үйлдсэнээр бид бүх хүн төрөлхтнийг аврах болно гэдэгт итгэхэд хүрвэл тэр ганц удаагийн хүчирхийлэлгүй байх хүний сонголт нь бүхэл бүтэн хүн төрөлхтний үнэ цэнэтэй юм.

Эмэгтэйлэг байдал

Эмэгтэйлэг байдал нь Хайрын нэг хэлбэр юм. Энэ гаригийг илүү эмэгтэйлэг эрчимтэй болгох нь чухал бөгөөд мэргэн ухаан нь эмэгтэйлэг шинж чанарыг өөртөө агуулдаг. Хэрэв дэлхий Дээрх бүх хүн эмэгтэйлэг, зөөлөн яруу байсан бол дайн дажин гарахгүй байх байсан. Хэрэв эмэгтэйлэг байдал нь хүн төрөлхтнийг илааршуулах, өөрсдийгөө устгахаас урьдчилан сэргийлэх арга зам юм бол эмэгтэйлэг байдлыг хөгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь хүйснээс үл хамааран хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

“Эелдэг байдал бол эмэгтэйлэг байдлын гол үндсэн суурь нь юм. Иймээс хүмүүст илүү найрсаг байдал, эелдэг байдлыг харуулах шинэ арга замыг нээж олоорой.”– Майдар Раел

Эмэгтэйлэг байдал

Эмэгтэйлэг байдал нь Хайрын нэг хэлбэр юм. Энэ гаригийг илүү эмэгтэйлэг эрчимтэй болгох нь чухал бөгөөд мэргэн ухаан нь эмэгтэйлэг шинж чанарыг өөртөө агуулдаг. Хэрэв дэлхий Дээрх бүх хүн эмэгтэйлэг, зөөлөн яруу байсан бол дайн дажин гарахгүй байх байсан. Хэрэв эмэгтэйлэг байдал нь хүн төрөлхтнийг илааршуулах, өөрсдийгөө устгахаас урьдчилан сэргийлэх арга зам юм бол эмэгтэйлэг байдлыг хөгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь хүйснээс үл хамааран хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм.

“Эелдэг байдал бол эмэгтэйлэг байдлын гол үндсэн суурь нь юм. Иймээс хүмүүст илүү найрсаг байдал, эелдэг байдлыг харуулах шинэ арга замыг нээж олоорой.”– Майдар Раел

Дэлхийн Энх тайван

Дэлхийн “энх тайванч“ -дыг нэгтгэн дэмжиж Дэлхийн шинэ засгийн газрыг бүтээн байгуулцгаая.

Дэлхийн “энх тайванч“ -дыг нэгтгэн Дэлхийн засгийн газрыг бүтээн байгуулах нь үндэсний дотоодын армийг байх шаардлагагүй нөхцөлд хүргэнэ. Өмнөх төвлөрсөн цэргийн төсвийг Дэлхий даяар өлсгөлөн ядууралтай тэмцэх, энэ гаригийг тэнцвэржүүлэх, бүх нийтийн энх тайвныг хадгалахад зориулж болно.

Хүчирхийлэлгүй байдал


Бусдыг заналхийлэх нь хүчирхийллийн адил хатуу шийтгэл хүлээх ёстой, үгээр хүний үзэл бодлыг хүчирхийлэн ашиглах замаар ялалт байгуулж болохыг хүлээн зөвшөөрдөг нь буруу юм.

“Хуучин болон холын хөршүүдээ хайрлан энэрэх замаар тэдэнд тусалж болно.” – Майдар Раел

Хүчирхийлэлгүй байдал


Бусдыг заналхийлэх нь хүчирхийллийн адил хатуу шийтгэл хүлээх ёстой, үгээр хүний үзэл бодлыг хүчирхийлэн ашиглах замаар ялалт байгуулж болохыг хүлээн зөвшөөрдөг нь буруу юм.

“Хуучин болон холын хөршүүдээ хайрлан энэрэх замаар тэдэнд тусалж болно.” – Майдар Раел