Vores værdier

Selvrespekt

Denne form for respekt kræver en sund livsstil, der kun kan opnås ved at være i harmoni med naturen.

Dette omfatter meditation, afslapning, og at man spiser en sund kost. Narkotika, tobak og alkohol bør undgås, da disse stoffer ødelægger vores genetiske kode og kan forårsage defekter for kommende generationer.

Selv-Kærlighed

At acceptere os selv som vi er med alle vores mangler.

Det er at udleve, hvad vi er, have det godt med os selv, åbne op for livet og blomstre. Denne overbevisning bidrager til udviklingen af sunde og positive tanker, dyrker medfølelse over for en selv og andre og fjerner alle former for aggression. Skyld og frygt fører bare til udskillelse af toksiner, der er skadelige for vores helbred. Selvkærlighed er kun mulig gennem både en bevidsthed om disse følelser og en afvisning af stress.

Deling

Ethvert menneske har gennem hele sit liv ret til at have noget at spise, et sted at sove, tøj at bære og uddannelse, også selv om mennesket ikke arbejder. De, der arbejder, har også ret til luksus – en drivkraft i det menneskelige fremskrift. Enhver luksus, der opnås, bør stå i forhold til det udførte arbejde og til de fremskridt, der er gjort for samfundet.

Respekt for andre

Accepter vores forskelle

Menneskeheden får sin rigdom fra sin mangfoldighed, så jo mere forskellige vi er fra hinanden, jo mere berigede bliver vi. Det er derfor, vi opfordrer andre til at udleve deres forskelle fuldt ud, de være sig racemæssige, kulturelle, religiøse eller seksuelle.

Ansvarlighed

Alle mennesker er altid ansvarlige for deres handlinger, også selv om de blot adlyder en ordre.
Alle mennesker er herrer over deres egen skæbne, deres succeser såvel som deres fiaskoer. Og alle mennesker er altid ansvarlige for deres handlinger, også selv om de blot adlyder en ordre. Som en konsekvens heraf skal en person derfor nægte at udføre enhver ordre, der vil være i strid med hans eller hendes samvittighed.

“Adlyd ikke nogen ordre overhovedet, uanset den person, der har udstedt ordren, hvis ordren er i strid med din samvittighed.” – Maitreya Rael

Absolut respekt for livet

Red et enkelt menneske, Red Menneskeheden

Selv hvis en magt kunne få dig til at tro, at ved at henrette et enkelt menneske, kan vi redde hele menneskeheden, så skal du ikke ikke dræbe dette menneske, for ethvert ikke-voldeligt menneske er lige så værdifuldt som hele menneskeheden.

Kvindelighed

Kvindelighed er kærlighed. Det er vigtigt at gøre denne planet mere kvindelig og at være opmærksom på, at visdom går hånd i hånd med kvindelighed. Hvis alle mennesker på Jorden blev kvindelige og raffinerede, ville der ikke mere være krig. Hvis kvindelighed er en kur mod menneskeheden og en måde at forhindre dens ødelæggelse på, så er udviklingen af kvindelighed en nødvendighed. Det bliver ethvert menneskes ansvar, uanset køn.

“Høflighed er kvindelighedens kodeks for respekt. Det er fundamentet. Find og skab nye måder at vise respekt og høflighed på.” – Maitreya Rael

Verdensfred

Oprettelsen af en verdensregering støttet af en global hær af “fredsbevarende styrker”

Oprettelsen af en verdensregering støttet af en global hær af “fredsbevarende styrker” ville gøre det muligt at fjerne nationale hære. Tidligere militære budgetter kunne så afsættes til at bekæmpe sult på verdensplan, redde planeten og opretholde universel fred.

Ikke-vold

Trusler om vold bør straffes lige så hårdt som selve volden; den person, der ytrer dem, anerkender, at hans synspunkter kan sejre gennem brugen af vold.

“Det er ved at elske både dine nære og fjerne naboer, at du ophøjer dig selv, mens du gør dem godt.” – Maitreya Rael