raelian movement logo_White

احترام به خویشتن

این نوع از احترام به خود نیاز به یک سبک زندگی سالم دارد که فقط از خلال هارمونی داشتن با نظام خلقت و طبیعتی که در آن زندگی میکنیم حاصل میشود.

این (سبک زندگی) شامل انجام مراقبه – داشتن آرامش و داشتن یک رژیم غذایی سالم است. از مواد مخدر دخانیات و الکل باید اجتناب کرد چرا که این مواد کد ژنتیکی ما را تخریب میکنند (باعث کاهش خصوصیات مثبت ژنتیکی ما میشوند) و میتوانند باعث آسیب رساندن به نسلهای آینده شوند ( پائین آمدن کیفیت نسلهای آینده)

عشق به خویشتن

خودتان را همانطور که هستید بپذیرید ،خودتان را با تمام نواقصی که دارید بپذیرید.

زندگی شما همان چیزی است که شما هستید، نسبت به خودتان احساس خوب داشته باشید. آغوشتان را به زندگی باز کنید و شکوفا شوید. این به شما کمک میکند تا سلامتی و افکار مثبت را در خود توسعه دهید، پرورش شفقت و دلسوزی نسبت به خودتان و دیگران و تهی شدن از انواع پرخاشگریها. احساس گناه و ترسها فقط باعث ترشح هورمونهای زهرآگین (مضر) میشود که برای سلامت ما مضر هستند. عشق به خویشتن تنها از خلال آگاهی از این احساسات و پس زدن (منحرف کردن) استرس ها امکان پذیر است.

اشتراک گذاری

هر انسانی در طول مدت زندگی اش حق دارد چیزی برای خوردن، مکانی برای خوابیدن (سقف برای زندگی)، لباس برای پوشیدن و تحصیلات داشته باشد حتی اگر کار نکند. همچنین کسانی که کار میکنند این حق را دارند تا لوکس تر و با امکانات بیشتر زندگی کنند که در واقع یک نیروی محرکه برای پیشرفت بشریت است. رفاه و امکانات بیشتر باید متناسب با میزان کار و تلاشی که فرد انجام میدهد و همچنین پیشرفتی که برای جامعه به وجود می آورد باشد.

احترام به دیگران

تفاوت ها را در یکدیگر پذیرا باشیم.

انسانیت از خلال تفاوتها و تنوع بین انسانها غنا پیدا میکند. بنابراین هر چه بیشتر ما انسانها با یکدیگر متفاوت باشیم غنی تر خواهیم شد. ( چالش و ورزش مغز برای درک تفاوتها توام با عشق و فروتنی) این دلیلی برای ما هست تا تفاوتهای یکدیگر را کاملاً زندگی کنیم. خواه این تفاوتها نژادی، فرهنگی، مذهبی یا جنسیتی باشند.

مسئولیت پذیری

همه انسانها مسئول اعمالی که انجام میدهند هستند حتی اگر اعمالی که انجام میدهند صرفاً یک دستور (از مافوق) باشد.
سرنوشت تمام انسانها توسط خودشان رقم میخورد. همانطور که موفقیتهای انسان توسط خودش حاصل میشود مسئولیت شکستها و ناکامیها نیز خود شخص است. و هر انسانی همیشه مسئول اعمال وعملکرد خود است، حتی اگر شخص صرفاً مامور به انجام یک سری دستورات (از مافوق) باشد. نتیجتاً یک شخص باید از اجرای دستوراتی که مغایر با وجدان (اخلاقیات) او میباشد امتناع ورزد.

“اگر دستوری بر خلاف وجدان شما میباشد بدون در نظر گرفتن اینکه صادر کننده دستور چه کسی میباشد، به هیچ وجه آن دستور را اجرا نکنید.” رائل مایتریا

مسئولیت پذیری

همه انسانها مسئول اعمالی که انجام میدهند هستند حتی اگر اعمالی که انجام میدهند صرفاً یک دستور (از مافوق) باشد.
سرنوشت تمام انسانها توسط خودشان رقم میخورد. همانطور که موفقیتهای انسان توسط خودش حاصل میشود مسئولیت شکستها و ناکامیها نیز خود شخص است. و هر انسانی همیشه مسئول اعمال وعملکرد خود است، حتی اگر شخص صرفاً مامور به انجام یک سری دستورات (از مافوق) باشد. نتیجتاً یک شخص باید از اجرای دستوراتی که مغایر با وجدان (اخلاقیات) او میباشد امتناع ورزد.

“اگر دستوری بر خلاف وجدان شما میباشد بدون در نظر گرفتن اینکه صادر کننده دستور چه کسی میباشد، به هیچ وجه آن دستور را اجرا نکنید.” رائل مایتریا

احترام مطلق به زندگی

نجات یک نفر انسان، نجات بشریت است.

حتی اگر نیرویی شما را به این باور برساند که با اعدام (کشتن) یک نفر انسان میتوان زندگی کل بشریت را نجات داد، آن انسان را نکشید چرا که زندگی یکنفر انسان غیر خشونت آمیز به اندازه زندگی کل بشریت ارزشمند است.

زنانگی

زنانگی همان عشق است. مهم و حائز اهمیت است که این سیاره را زنانه تر کنیم، و به این نکته واقف باشیم که خرد و آگاهی با زنانگی رابطه تنگاتنگی دارد. اگر تمام انسانهای روی زمین زنانه و لطیف (پالایش) میشدند، دیگر جنگی نخواهد بود. اگر زنانگی به عنوان راهی برای مراقبت از انسانیت و جلوگیری از نابودی بشریت است، بنابراین پرورش و توسعه زنانگی واجب و لازم است. این مسئولیت هر انسانی است، صرف نظر از جنسیتی که دارد.

“نزاکت و خوشروئی یک رمز زنانه در باب احترام گذاشتن است. این شالوده و اساس است. خالق و مبدع روشهای متنوع ادای احترام و نزاکت باشید.” رائل مایتریا

زنانگی

زنانگی همان عشق است. مهم و حائز اهمیت است که این سیاره را زنانه تر کنیم، و به این نکته واقف باشیم که خرد و آگاهی با زنانگی رابطه تنگاتنگی دارد. اگر تمام انسانهای روی زمین زنانه و لطیف (پالایش) میشدند، دیگر جنگی نخواهد بود. اگر زنانگی به عنوان راهی برای مراقبت از انسانیت و جلوگیری از نابودی بشریت است، بنابراین پرورش و توسعه زنانگی واجب و لازم است. این مسئولیت هر انسانی است، صرف نظر از جنسیتی که دارد.

“نزاکت و خوشروئی یک رمز زنانه در باب احترام گذاشتن است. این شالوده و اساس است. خالق و مبدع روشهای متنوع ادای احترام و نزاکت باشید.” رائل مایتریا

صلح جهانی

ایجاد دولت جهانی با پشتیبانی ارتش جهانی “حافظ صلح”

ایجاد یک جامعه جهانی که توسط نیروهای حافظ صلح حمایت میشود این امکان را خواهد داد تا ارتشهای ملی کشورها برچیده شوند. سپس بودجه ارتشهای سابق میتواند جهت مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان، حفظ و نگهداری سیاره زمین و برقراری صلح جهانی اختصاص یابد.

عدم خشونت


تهدید به خشونت باید به همان شدت انجام عمل خشونت مجازات شود. شخصی که سخنان خشونت آمیز بر زبان جاری میکند در واقع دیدگاه خود را که پیروزی با استفاده از بکار گیری خشونت میباشد را تصدیق میکند.

“با عشق ورزی نسبت به همسایگان دور و نزدیک خود، خود را ارتقاء میبخشید ضمن اینکه انجام این کارها خوب است.” رائل مایتریا

عدم خشونت


تهدید به خشونت باید به همان شدت انجام عمل خشونت مجازات شود. شخصی که سخنان خشونت آمیز بر زبان جاری میکند در واقع دیدگاه خود را که پیروزی با استفاده از بکار گیری خشونت میباشد را تصدیق میکند.

“با عشق ورزی نسبت به همسایگان دور و نزدیک خود، خود را ارتقاء میبخشید ضمن اینکه انجام این کارها خوب است.” رائل مایتریا