raelian movement logo_White

Sebeúcta

Tento typ respektu vyžaduje zdravý životní styl, kterého lze dosáhnout pouze bytím v souladu s přírodou.

To zahrnuje meditaci, relaxaci a přijetí zdravé výživy. Je třeba se vyhnout drogám, tabáku a alkoholu, protože tyto látky ničí náš genetický kód a mohou způsobovat defekty pro budoucí generace.

Sebeláska

Přijímáme sami sebe takové, jací jsme, se všemi našimi nedokonalostmi.

Je to žít tím, čím jsme, mít ze sebe dobrý pocit, otevřít se životu a rozkvétat. Toto přesvědčení přispívá k rozvoji zdravých a pozitivních myšlenek, rozvíjí soucit vůči sobě a ostatním a odstraňuje všechny formy agrese. Vina a strach vedou pouze k sekreci toxinů, které jsou škodlivé pro naše zdraví. Sebeláska je možná pouze prostřednictvím uvědomění těchto emocí a odmítnutí stresu.

Sdílení

Každý člověk má právo po celý svůj život mít něco k jídlu, místo na spaní, oblečení na sebe a vzdělání, a to i bez práce. Ti, kteří pracují, mají také nárok na luxus – hnací sílu lidského pokroku. Každý dosažený luxus by měl být úměrný vykonané práci a pokroku, který přinesl společnosti.

Úcta k ostatním

Přijměte naše rozdíly

Lidstvo odvozuje své bohatství od své rozmanitosti, takže čím více se od sebe lišíme, tím více se obohacujeme. To je důvod, proč povzbuzujeme ostatní, aby plně prožívali své rozdíly, ať už rasové, kulturní, náboženské nebo sexuální.

Odpovědnost

Všechny lidské bytosti jsou vždy zodpovědné za své činy, i když pouze poslouchají rozkazy.
Všechny lidské bytosti jsou pány svého osudu, svých úspěchů stejně jako svých selhání. A všechny lidské bytosti jsou vždy zodpovědné za své činy, i když pouze poslouchají rozkazy. V důsledku toho musí osoba odmítnout vykonat jakýkoli příkaz, který by byl v rozporu s jeho nebo jejím svědomím.

„Neuposlechněte vůbec žádný rozkaz, bez ohledu na osobu, která rozkaz vydala, je-li rozkaz v rozporu s vaším svědomím.“ – Maitreya Rael

Odpovědnost

Všechny lidské bytosti jsou vždy zodpovědné za své činy, i když pouze poslouchají rozkazy.
Všechny lidské bytosti jsou pány svého osudu, svých úspěchů stejně jako svých selhání. A všechny lidské bytosti jsou vždy zodpovědné za své činy, i když pouze poslouchají rozkazy. V důsledku toho musí osoba odmítnout vykonat jakýkoli příkaz, který by byl v rozporu s jeho nebo jejím svědomím.

„Neuposlechněte vůbec žádný rozkaz, bez ohledu na osobu, která rozkaz vydala, je-li rozkaz v rozporu s vaším svědomím.“ – Maitreya Rael

Absolutní úcta k životu

Zachraňte jediného člověka, zachraňte lidstvo

I kdyby vás nějaká moc vedla k přesvědčení, že popravením jediného člověka bychom mohli zachránit celé lidstvo, nezabíjejte toho člověka, protože život jediné nenásilné lidské bytosti je stejně cenný jako celé lidstvo.

Ženskost

Ženskost je láska. Je důležité, aby tato planeta byla ženštější a uvědomovat si, že moudrost jde ruku v ruce s ženskostí. Kdyby se všechny lidské bytosti na Zemi staly ženštějšími a zušlechtěnějšími, už by nebyla žádná další válka. Pokud je ženskost lékem pro lidstvo a způsobem, jak zabránit jeho zničení, pak je vývoj ženskosti nutností. Stává se odpovědností každé lidské bytosti, bez ohledu na pohlaví.

Zdvořilost je kodex respektu ženskosti. Je to základ. Najděte a vytvořte nové způsoby, jak prokázat respekt a zdvořilost.“ – Maitreya Rael

Ženskost

Ženskost je láska. Je důležité, aby tato planeta byla ženštější a uvědomovat si, že moudrost jde ruku v ruce s ženskostí. Kdyby se všechny lidské bytosti na Zemi staly ženštějšími a zušlechtěnějšími, už by nebyla žádná další válka. Pokud je ženskost lékem pro lidstvo a způsobem, jak zabránit jeho zničení, pak je vývoj ženskosti nutností. Stává se odpovědností každé lidské bytosti, bez ohledu na pohlaví.

Zdvořilost je kodex respektu ženskosti. Je to základ. Najděte a vytvořte nové způsoby, jak prokázat respekt a zdvořilost.“ – Maitreya Rael

Světový mír

Vytvoření světové vlády podporované globální armádou „mírových sil“

Vytvoření světové vlády podporované globální armádou „mírových sil“ by umožnilo odstranění národních armád. Bývalé vojenské rozpočty by se pak mohly věnovat boji proti hladu po celém světě, záchraně planety a udržování všeobecného míru.

Nenásilí


Hrozby násilí by měly být trestány stejně přísně jako násilí samotné; osoba, která je pronáší, potvrzuje, že její názory mohou zvítězit použitím násilí.

„Je to tím, že milujete své blízké i vzdálené sousedy, že povznesete sami sebe a zároveň jim děláte dobře.“ – Maitreya Rael

Nenásilí


Hrozby násilí by měly být trestány stejně přísně jako násilí samotné; osoba, která je pronáší, potvrzuje, že její názory mohou zvítězit použitím násilí.

„Je to tím, že milujete své blízké i vzdálené sousedy, že povznesete sami sebe a zároveň jim děláte dobře.“ – Maitreya Rael