Naše hodnoty

Sebaúcta

Úcta voči sebe znamená žiť zdravý životný štýl. Znamená to aj žiť v súlade s prirodzenosťou svojho tela a mysle.

To zahŕňa meditáciu, relaxáciu a prijímanie zdravej výživy. Drogám, tabaku a alkoholu je potrebné sa vyhnúť, pretože tieto látky ničia náš genetický kód, čo môže spôsobiť genetické vady ďalším generáciám.

Seba-láska

Prijímame samých seba, takých akí sme, so všetkými našimi nedokonalosťami.

Je to žiť podľa svojej prirodzenosti, mať zo seba dobrý pocit, otvoriť sa životu a tešíť sa z neho. Postoj sebalásky prispieva k rozvoju zdravých a pozitívnych myšlienok, umožňuje pociťovať súcit voči sebe aj druhým a neguje všetky formy agresie. Vina a strach vedú k sekrécii toxínov, ktoré sú škodlivé pre náš organizmus. Self-láska je možná len ak si plne uvedomíme naše emócie a eliminujeme stres a negatívne emócie.

Zdieľanie

Každý človek má plné ľudské právo po celý svoj život na zdravé jedlo, na komfortné miesto na spanie, má právo na čisté oblečenie a právo na vzdelanie, a toto všetko aj bez práce. Tí, ktorí pracujú, majú však nárok na vyšší štandard, prípadne aj luxus – pretože luxus je hnacou silou ľudského pokroku. Akýkoľvek luxus pre jednotlivca by mal byť priamo úmerný vykonanej práci, a to najmä práci vykonanej pre dobro spoločnosti.

Rešpekt k druhým

Milujte a rešpektujte rozdiely a odlišnosti

Čím sú ľudia od seba navzájom rozmanitejší, tým je kvalitnejšia spoločnosť. Čím sa od seba viac líšime, tým sa jeden od druhého dokážeme viac naučiť. To je dôvod, prečo podporujeme ostatných, aby žili svoje životy naplno v zmysle rozdielov, ktoré sú im vlastné, či už sú to rozdiely kultúrne, rasové, náboženské alebo sexuálne.

Zodpovednosť

Všetky ľudské bytosti sú vždy zodpovedné za svoje činy, aj keď sa jedná len o „poslúchanie rozkazov“.
Všetky ľudské bytosti sú zodpovedné za svoj vlastný osud, za svoje úspechy, rovnako aj za zlyhania. Všetky ľudské bytosti sú vždy zodpovedné za svoje činy, aj keď sa jedná len o „poslúchanie rozkazov“. V dôsledku toho musí osoba odmietnuť vykonať akýkoľvek príkaz, ktorý by bol v rozpore s jeho svedomím.

„Neposlúchnite žiadny rozkaz, bez ohľadu na osobu, ktorá vydala tento rozkaz, pokiaľ je tento rozkaz v rozpore s vaším svedomím.“ – Maitreya Rael

Absolútny rešpekt k životu

Zachrániť jedného človeka znamená zachrániť celý svet.

Ak by akákoľvek autorita tvrdila, že zabitie či zavraždenie jedného človeka môže zachrániť celý svet, nesmiete toho jedného človeka zabiť. Totiž život jediného nenásilného človeka je rovnako cenný ako prežitie celého ľudstva.

Ženskosť

Ženskosť je láska. Je dôležité, aby sa táto planéta stala viacej ženská, treba si byť vedomí, že múdrosť ide ruka v ruke so ženskosťou, jemnosťou. Ak by sa všetky ľudské bytosti na Zemi stali feminitívne, ženské, s ušľachtilým správaním, neboli by žiadne vojny. Ak ženskosť je liekom ľudstva na zabránenie jeho deštrukcii, potom je rozvoj ženskosti nutnosťou. Každá ľudská bytosť je za toto zodpovedná, bez ohľadu na pohlavie.

„Zdvorilosť je ženský kódex úcty. Je to základ. Nájsť a vytvoriť nové spôsoby ako preukázať rešpekt a zdvorilosť je našou úlohou.“ -Maitreya Rael

Svetový mier

Vytvorenie svetovej vlády a podpora globálnej „armády“ mierových síl.

Vytvorenie svetovej vlády podporovanej globálnou „armádou“ mierových síl by umožnilo odstrániť národné armády. Bývalé vojenské rozpočty by potom mohli byť venované boju proti hladu po celom svete, v zmysle zachrániť planétu a udržať všeobecný mier.

Nenásilie

Hrozby násilia by mali byť potrestané rovnako ako samotné násilie. Jednotlivec, ktorý násilie prehlasuje vlastne tvrdí, že jeho ciele môžu byť a majú byť dosiahnuté násilím. To je však neakceptovateľné.

„Tým, že rovnakým spôsobom milujete aj vašich blízkych, aj odlišných, cudzích a vzdialených, pomáhate sebe a zároveň aj iným.“ – Maitreya Rael