Raeliánsky symbol Nekonečna

Dávidova hviezda predstavuje nekonečno priestoru. Mimozemšťania vytvorili ľudstvo v laboratóriách. Dokázali, že nekonečne malé a nekonečne veľké majú rovnakú štruktúru. Atómy v našej ruke obsahujú drobné galaxie, ktoré samy v sebe obsahujú planéty s malinkými ľudstvami, civilizáciami. A galaxie, ktoré vidíme na oblohe, sú len malé častice obrovského atómu, ktorý tvorí súčasť obrovského sveta, atď, a takto do nekonečna.

„Tak ako hore – tak aj dole“

star_of_david
swastika

The Swastika in the center represents the infinity of TIME. Všetko vo vesmíre je v neustálej transformácii. Priestor a čas nemajú ani začiatok, ani koniec,všetko je cyklické na všetkých úrovniach.

„Nič nevzniká, nič nezaniká; všetko sa neustále transformuje.“

Video Preview

Swastika: staroveký symbol sveta

Symbol Swastika je jedným z najstarších starovekých symbolov na Zemi a možno ho nájsť vo všetkých náboženstvách, na všetkých kontinentoch!

Swastika: symbol mieru

Video Preview