Dávidova
hviezda predstavuje

nekonečno priestoru
. Mimozemšťania, ktorí vytvorili ľudstvo v laboratóriách, dokázali, že nekonečne malé a nekonečne veľké majú rovnakú štruktúru. Atómy v našich rukách obsahujú malé galaxie, ktoré samy obsahujú planéty s nepatrnou humanitou. A naša vlastná galaxia je malá častica v obrovskom atóme, ktorý je súčasťou obrovského sveta atď., ad infinitum.

„Ako je uvedené vyššie, tak nižšie.“

Hviezda David Raelian symbol nekonečna
svastiky

Svastiky v

centre predstavuje nekonečno

času

. Všetko vo vesmíre je v večnej transformácii. Priestor a čas nemajú začiatok ani koniec, pretože všetko je cyklické na všetkých úrovniach.

„Nič nie je vytvorené, nič nie je stratené; všetko sa neustále mení.“

Video Preview

Swastika: staroveký symbol sveta

Symbol svastiky je jedným z najstarších starovekých symbolov na Zemi a možno ho nájsť vo všetkých náboženstvách a tradíciách na všetkých kontinentoch!

Swastika: symbol mieru

Video Preview