raelian movement logo_White

Dávidova hviezda predstavuje nekonečno priestoru. Mimozemšťania, ktorí vytvorili ľudstvo v laboratóriách, dokázali, že nekonečne malé (atómy) a nekonečne veľké (kozmos) majú rovnakú štruktúru. Atómy napríklad na našich rukách obsahujú maličké galaxie a tieto obsahujú ešte menšie planéty s maličkými civilizáciami. A naopak, naša vlastná galaxia (Mliečna cesta) je len malou časticou v obrovskom atóme (vesmíre), ktorý sám je tiež len súčasťou obrovského sveta, ktorý je nekonečný v priestore, a to sa opakuje donekonečna v oboch smeroch.

Symbolizuje to myšlienka: „ako je hore, tak je aj dole“ (ako v mikrosvete, tak aj v makrosvete)

Davidova hviezda: Raeliánsky symbol Nekonečna
svastiky

Svastika v strede predstavuje nekonečno času – večnosť. Všetko vo vesmíre je vo večnej transformácii. Tak to vraveli aj proroci, aj starí grécki filozofi. Priestor a čas nemajú začiatok ani koniec, pretože všetko je cyklické na všetkých úrovniach.

„Nič nevzniká, ani nezaniká; hmota sa nestvorí, ani nezaniká, ale všetko sa neustále premieňa a transformuje.“

Swastika: staroveký symbol sveta

Symbol svastiky je jedným z najstarších starovekých symbolov na Zemi a možno ho nájsť vo všetkých náboženstvách, na všetkých kontinentoch!

Swastika: symbol mieru