raelian movement logo_White

Davut Yıldızı

UZAY’ın sonsuzluğu temsil

eder. Laboratuvarlarda insanlığı yaratan dünya dışı varlıklar, sonsuz küçük ve sonsuz büyük olanların aynı yapıya sahip olduğunu kanıtlamıştır. Elimizdeki atomlar küçük galaksiler içerir, ki bu galaksiler küçük beşeri bilimlere sahip gezegenler içerirler. Ve kendi galaksimiz büyük bir atomdaki küçük bir parçacıktır.

“Yukarıdaki gibi, aşağıda.”

Sonsuzluğun David raelian sembolü Yıldız
Swastika

Merkezdeki Gamalı Haç

TIME’ın

sonsuzluğudur.

Evrendeki her şey sürekli bir dönüşüm içinde. Uzay ve zaman ne başlangıç ne de son var, her şey için her düzeyde döngüsel.

“Hiçbir şey yaratılmaz, hiçbir şey kaybolmaz; her şey sürekli olarak dönüştürülür.”

Gamalı Haç: Dünyanın Antik Sembolü

Gamalı haç sembolü dünya üzerindeki en eski sembollerden biridir ve tüm dinlerde ve geleneklerde, tüm kıtalarda bulunabilir!

Gamalı Haç: Barışın Sembolü