הסמל הראלי: אינסוף

מגן דוד מייצג את האינסוף של החלל. אותם חוצנים שיצרו את המין האנושי במעבדות הוכיחו, כי לאינסוף הקטן ולאינסוף הגדול יש את אותו מבנה. האטומים המרכיבים את ידינו מכילים גלקסיות זעירות, שבעצמן מכילות כוכבי-לכת עם אנושויות בקנה מידה זעיר. והגלקסיה שלנו היא חלקיק זעיר באטום ענק המהווה חלק מעולם עצום, וכו', וכך הלאה עד אינסוף.

"מה שלמעלה, זהה למה שלמטה."

star_of_david
swastika

הסווסטיקה במרכז מייצגת את האינסוף של הזמן. כל דבר ביקום נמצא בשינוי מתמיד. לחלל ולזמן אין התחלה ואין סוף, כי הכל מחזורי בכל הרמות.

"שום דבר לא נוצר, שום דבר לא אובד; הכל משתנה ללא הרף."

Video Preview

סווסטיקה: סמל העולם העתיק

סמל הסווסטיקה הוא אחד הסמלים העתיקים ביותר על פני כדור הארץ, וניתן למצוא אותו בכל הדתות והמסורות, בכל היבשות!

סווסטיקה: סמל השלום

Video Preview