raelian movement logo_White

התנועה הראלית נוסדה בשנת 1974, מספר חודשים לאחר המפגש בין ראל, מייסדה ואחד מהאלוהים, המדענים שיצרו אותנו. מאז הקמתה, גדלה התנועה בהתמדה והיום היא מונה מעל 130,000 חברים ביותר מ- 120 מדינות. כ- 300 מחברי התנועה הם מדריכים, המובילים את פעילות התנועה בהתאם להנחיות ראל, מדריך המדריכים הנוכחי.

המטרה העיקרית של פעילויות אלה היא להשלים את משימתה הכפולה של התנועה הראלית:

1. להפיץ את המסר של האלוהים

2. לבנות את שגרירות האלוהים על כדור הארץ לפי המפרט המתואר במסר

Elohim_UFO

התנועה הראלית היא ארגון ללא כוונת רווח. הוא ממומן לחלוטין על ידי חבריה, אשר חולקים את אותן מטרות משותפות. כל החברים, ללא יוצא מן הכלל, מנדבים מזמנם, כלומר הכספים משמשים אך ורק לפעולות התומכות במשימת התנועה, בפעילויות ובמפגשים.
הראלים מגיעים מכל תחומי החיים. יש להם במשותף רצון עז להפוך את הפלנטה הזו לגן עדן. באותו גן עדן, המדע יהיה בראש ובראשונה מפותח לטובת הכלל, בעוד אלימות תטופל כמחלה, ולבסוף, תעלם לחלוטין.
אם אתם מעוניינים להפוך לראלים, אנא צרו קשר עם התנועה הראלית בארץ מגוריכם למטה.

אנחנו ראלים