raelian movement logo_White

Raeliečių judėjimas pradėjo veiklą 1974 metais, praėjus keliems mėnesiams po Raelio, judėjimo įkūrėjo, susitikimo su vienu iš Elohimų, mus sukūrusių mokslininkų. Nuo savo veiklos pradžios judėjimas nuolat augo ir dabar turi virš 130 000 narių iš daugiau nei 120 šalių. Apytiksliai 300 iš šių narių yra Gidai, kurie koordinuoja judėjimo veiklas pagal nurodymus iš Raelio, dabartinio Gidų Gido.

Pagrindinis šių veiklų tikslas yra įvykdyti Raeliečių judėjimo misiją:

1. Skleisti Elohimų pranešimą

2. Pastatyti Elohimų ambasadą Žemėje pagal pranešime aprašytas specifikacijas.

Elohim_UFO

Raeliečių judėjimas yra ne pelno siekianti organizacija. Ją visiškai finansuoja nariai, vienijami tų pačių bendrų tikslų. Visi nariai, be išimties, savanoriškai skiria judėjimui savo laiko, ir visos lėšos yra panaudojamos veiksmams, kurie palaiko judėjimo misiją, įvairioms veikloms ir susibūrimams.
Raeliečiai turi patirties įvairiose gyvenimo srityse. Juos visus vienija stiprus noras šią Žemę paversti rojumi. Rojumi, kuriame mokslas bus svarbiausias ir laisvai plėtojamas visų žmonių labui, o smurtas bus traktuojamas kaip liga ir, pagaliau, visiškai sunaikintas.
Jei jūs norite tapti Raeliečiu, susisiekite su savo šalies Raeliečių judėjimu, paspausdami nuorodą žemiau.

Mes esame Realiečiai