ขบวนการเรเอลก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ไม่กี่เดือนหลังจากการเผชิญหน้าระหว่างเรผู้ก่อตั้งและหนึ่งใน Elohim นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างเรา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 ในกว่า 120 ประเทศ สมาชิกประมาณ 300 คนเป็นไกด์ซึ่งเป็นผู้นํากิจกรรมของการเคลื่อนไหวตามคําสั่งของราเอลคู่มือปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเหล่านี้คือการบรรลุภารกิจ สองเท่าของขบวนการราเอลเลียน :

1. เผยแพร่ ข่าวสารของเอโลฮิม

2. สร้างสถานทูตเอโลฮิมบนโลกตามข้อกําหนดที่อธิบายไว้ในข้อความ

Elohim_UFO

ขบวนการเรเอลเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร มันได้รับทุนอย่างสมบูรณ์จากสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมกันเหมือนกัน สมาชิกทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นอาสาสมัครเวลาของพวกเขาซึ่งหมายความว่าเงินจะถูกใช้เฉพาะสําหรับการกระทําที่สนับสนุนภารกิจกิจกรรมและการชุมนุมของการเคลื่อนไหว
เรเอลมาจากทุกช่วงชีวิต พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงแรงที่จะทําให้ดาวดวงนี้เป็นสวรรค์ ในสวรรค์นั้นวิทยาศาสตร์จะสําคัญที่สุดและพัฒนาได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของทุกคนในขณะที่ความรุนแรงจะถือว่าเป็นโรคและในที่สุดถูกกําจัดอย่างสมบูรณ์
หากคุณสนใจที่จะเป็นราเอลโปรดติดต่อ ขบวนการราเอลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ด้านล่าง

เราคือราเอลเลี่ยน