Raeliánske hnutie bolo založené v roku 1974, niekoľko mesiacov po tom, čo Rael, jeho zakladateľ, bol kontaktovaný jedným z vedcov z inej planéty, jedným z mimozemšťanov Elohim, ktorí vytvorili život na Zemi. Od založenia má hnutie čoraz viacej členov, dnes ich je okolo 100,000 vo viacej než 120 krajinách. Približne 300 z nich sú vodcovia, ktorí vedú a organizujú aktivity Raeliánskeho hnutia podľa pokynov, ktoré im poskytol Rael, súčasný vodca vodcov.

Hlavným účelom našich aktivít je splniť dvojaké poslanie Raeliánskeho hnutia:

1. Šírenie posolstva Elohim

2. Vybudovať veľvyslanectvo Elohim na Zemi podľa špecifikácií opísaných v Raelových knihách.

Elohim_UFO

Raeliánske hnutie je nezisková organizácia. Je plne financovaná jej členmi, ktorí majú rovnaké spoločné ciele. Všetci členovia bez výnimky dobrovoľne poskytujú svoj voľný čas, čo znamená, že finančné prostriedky sa používajú výlučne na akcie, ktoré podporujú naše poslanie, naše aktivity a zhromaždenia hnutia.
Raeliáni pochádzajú zo všetkých oblastí života. Majú spoločnú silnú túžbu urobiť z tejto planéty raj. V tomto raji bude veda prvoradá, slobodne rozvíjaná v prospech všetkých ľudí, zatiaľ čo násilie sa bude považovať za „chorobu“ a nakoniec úplne vymizne.
Ak máte záujem stať sa Raelianom, kontaktujte, prosím, Raeliánske hnutie krajiny vášho bydliska nižšie.