Raelianske Hnutie bolo založené v roku 1974 niekoľko mesiacov po stretnutí medzi Raelom, zakladateľom Hnutia, a jedným z Elohim, vedcom, ktorí nás stvorili. Od založenia Raeliánskeho Hnutia rastie stabilne a teraz má viac ako 100 000 členov vo viac ako 120 krajinách. Približne 300 z týchto členov sú „vodcovia“, ktorí vedú činnosť Hnutia v súlade s programom poskytnutým Raelom, súčasným Lídrom Hnutia.

Hlavným cieľom týchto aktivít je dosiahnuť Raeliánske hnutiem má dva základné ciele:

1. šíriť posolstvo Elohim

2. Vybudovať Veľvyslanectvo Elohim na Zemi podľa požiadaviek spísaných v Posolstve.

Intelligent Design A Message from the Designers by Rael
Elohim_UFO

Raeliánske hnutie je nezisková organizácia. Je úplne financovaná členmi, ktorí zdieľajú rovnaké spoločné ciele. Všetci členovia, bez výnimky, dobrovoľne venujú svoj voľný čas Hnutiu, čo znamená, že finančné prostriedky sú využívané výhradne pre akcie, ktoré podporujú Hnutie, teda misijnú činnosť, aktivity a spoločné stretnutia a zhromaždenia.
Raeliáni pochádzajú zo všetkých oblastí verejného života. Majú jednu spoločnú silnú túžbu – aby sa táto planéta premenila na Raj. V tomto Raji bude veda slobodne rozvíjaná, bude slúžiť všetkým bez rozdielu, zatiaľ čo násilie bude chápané ako choroba, a konečne sa vedecky podarí úplne sa ho na našej planéte zbaviť.
Ak máte záujem stať sa Raeliánom, kontaktujte prosím Raeliánske hnutie vo vašej krajine podľa bydliska nižšie.