raelian movement logo_White

Ruch Raeliański został założony w 1974 roku, kilka miesięcy po spotkaniu Raela, jego założyciela, z jednym z Elohim – naukowców, którzy nas stworzyli. Od momentu powstania stale się rozwija i obecnie liczy ponad 130 000 członków w ponad 120 krajach. Około 300 z tych członków to Przewodnicy, którzy kierują działalnością Ruchu zgodnie z wytycznymi Raela, aktualnego Przewodnika Przewodników..

Dwa główne cele Ruchu Raeliańskiego to:

1. Informować ludzi o Przesłaniu od Elohim

2. Wybudować Ambasadę dla Elohim zgodnie z wytycznymi przekazanymi w Przesłaniu

Elohim_UFO

Ruch Raeliański jest organizacją non-profit. Jest on w całości finansowany przez jego członków, którzy dążą do tych samych wspólnych celów. Wszyscy członkowie, bez wyjątku, dobrowolnie poświęcają swój czas, co oznacza, że fundusze są wykorzystywane wyłącznie na działania wspierające misję, działalność i zebrania Ruchu.
Raelianie wywodzą się z różnych środowisk. Łączy ich silne pragnienie, aby uczynić tę planetę rajem. W tym raju nauka będzie swobodnie rozwijana z korzyścią dla wszystkich, a przemoc będzie traktowana jako choroba i w końcu całkowicie zostanie wyeliminowana.
Jeżeli chcesz zostać Raelianinem, skontaktuj się z filią Ruchu Raeliańskiego swojego kraju zamieszkania.

Jesteśmy Raelianami