„KONTAKT Z PRZYBYSZAMI Z KOSMOSU WYMAGA SPECJALNEGO STATUSU DYPLOMATYCZNEGO”

Staje się coraz bardziej oczywiste, że pozaziemska cywilizacja usiłuje się z nami skontaktować i wysyła znaki, by przygotować nas do oficjalnego ich przybycia. Niektórzy urzędnicy państwowi i naukowcy bez wątpienia już o tym wiedzą!

Ruch Raeliański jest międzynarodową organizacją non-profit. Łączy on tych, którzy chcą informować ludzkość o jej prawdziwym pochodzeniu a także mówić ludziom o wyjątkowym Przesłaniu od Elohim – wysoce zaawansowanych pozaziemskich naukowcach, którzy stworzyli życie na Ziemi, w tym ludzi.

Ale szerzenie tej wiedzy nie jest jedynym celem Ruchu Raeliańskiego. Inną podstawową misją naszej organizacji jest przygotowanie oficjalnej ambasady, do której powrócą nasi Stwórcy.

Za pośrednictwem swojego posłańca, Maitreji Raela, Elohim z szacunkiem wyrazili chęć przybycia i spotkania się z nami. Jednak chcą przybyć tylko wtedy, kiedy ich obecność będzie tutaj mile widziana. Proszą więc, abyśmy wpierw wykazali chęć zaproszenia ich, budując odpowiednią ambasadę przed ich przybyciem.

Ta ambasada stanie się Trzecią Świątynią
jak było przepowiadane w starożytnych pismach świętych.

Zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez Elohim, musi ona być zbudowana na neutralnym gruncie, który posiada status eksterytorialności i zagwarantowaną neutralność przestrzeni powietrznej. Zapewnienie takich warunków i gwarancji dla rezydentów ambasady będzie dowodem na to, że ludzkość jest gotowa na oficjalne spotkanie ze swoimi stwórcami.

Ruch Raeliański zwrócił się ostatnio do kilku krajów, by rozważyły mozliwość wybudowania ambasady na ich terytorium. Parę krajów wyraziło zainteresowanie. Trwają wstępne rozmowy.

W oficjalnej prośbie wystosowanej do różnych rządów, do których Ruch Raeliański się zwrócił, zaznaczono, że ambasada naszych ojców z kosmosu przyniesie znaczące korzyści finansowe dla kraju, w którym zostanie zbudowana. Kraj ten będzie również czerpał korzyści ze specjalnej protekcji ze strony Elohim. a także stanie się duchowym, jak i naukowym centrum rozwoju całej planety na nadchodzące tysiąclecia.

Szczegółowe plany i specyfikacje projektu ambasady są dostępne na stronie internetowej: