สถานทูต

"มนุษย์ต่างดาวต้องการสถานะพิเศษทางการทูต"

เห็นได้ชัดว่าอารยธรรมนอกโลกกำลังติดต่อเรา และให้สัญญาณเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการติดต่ออย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลบางแห่ง ก็ไม่สงสัยและตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว!

ราเอลเลี่ยนมูฟเมนท์เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการรวบรวมผู้ที่ต้องการแจ้งมนุษยชาติถึงต้นกำเนิดที่แท้จริง และบอกผู้คนเกี่ยวกับสาสน์พิเศษที่ส่งมาจากเอโลฮิม นักวิทยาศาสตร์จากต่างดาวที่มีความก้าวหน้าสูงซึ่งได้สร้างสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมไปถึงมนุษย์ด้วย

แต่การกระจายความรู้นี้ไม่ใช่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวของราเอลเลี่ยนมูฟเมนท์ ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรของเราคือ การเตรียมสถานทูตอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับการกลับมาของผู้สร้างของเรา

โดยผ่านผู้ส่งสาส์นของพวกเขา ไมเตรยา ราเอล, เอโลฮิมได้แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมาและพบกับพวกเรา แต่เนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะมาเฉพาะในกรณีการมาที่นี่ของพวกเขาได้รับการต้อนรับ พวกเขาขอให้เราแสดงความปรารถนาของเราที่จะเชิญพวกเขามา โดยการสร้างสถานทูตที่เหมาะสมเป็นการล่วงหน้าก่อนการมาถึงของพวกเขา

สถานฑูตนั้นก็จะกลายเป็นวัดที่สาม
ตามที่คาดการณ์ไว้ในคัมภีร์โบราณ

ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้โดยเอโลฮิม, จะต้องสร้างขึ้นในสถานที่ที่เป็นกลาง ได้รับสิทธินอกเขตอำนาจและรับประกันเป็นน่านฟ้าที่เปิด การจัดเตรียมสถานทูตดังกล่าวและได้รับการรับรองที่จำเป็นสำหรับสิทธิของผู้อยู่อาศัยนั้น จะเป็นการพิสูจน์ว่ามนุษยชาติพร้อมแล้วสำหรับการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สร้าง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราเอลเลี่ยนมูฟเมนท์ ได้ขอให้หลายประเทศพิจารณาจัดโครงการสถานทูต และหลายประเทศได้แสดงความสนใจในการจัดสรรพื้นที่สำหรับความพยายามดังกล่าว การอภิปรายเบื้องต้นกําลังดําเนินการอยู่

ดังที่ได้แสดงในเอกสารที่นำเสนอต่อรัฐบาลต่าง ๆ ที่ได้เข้าพบแล้วนั้น สถานทูตเพื่อพ่อของเราที่มาจากอวกาศ จะนำผลประโยชน์ทางการเงินมากมายสำหรับประเทศที่เป็นเจ้าภาพ ประเทศที่โชคดีจะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากเอโลฮิม และกลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์ของโลกนับพันปี

Video Preview

รายละเอียดแผนและข้อกําหนดคุณสมบัติสําหรับสถานทูตที่ต้องการ มีพร้อมแล้วที่