รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

America Happiness Academy 2021

Americas Happiness Academy

PLANETARY ONLINE MEDITATION November 13

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

PLANETARY ONLINE MEDITATION January 08

Lecture-Jewish-Community

Lectures for Jewish communities

Femininity raelian value

Femininity Day

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 12

International Happiness Day

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล