รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

North & South American Happiness Academy

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

Celebration of the Raelian New Years Day

Celebration of The Second Encounter

50th anniversary of the first encounter & Asian Happiness Academy

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล