คุณค่าของเรา

การเคารพตนเอง

การเคารพประเภทนี้ ต้องมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ที่สามารถทำได้โดยกลมกลืนไปกับธรรมชาติเท่านั้น

ซึ่งรวมไปถึงการทำสมาธิ การผ่อนคลาย และการทานอาหารเพื่อสุขภาพ. ควรหลีกเลี่ยงยาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารเหล่านี้เป็นตัวทำลายรหัสพันธุกรรมของเราและอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องสำหรับคนรุ่นต่อไป

การรักตนเอง

ยอมรับตัวเองตามที่เราเป็น กับความไม่สมบูรณ์ของเราทั้งหมด.

การมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราเป็น รู้สึกดีกับตัวเอง พร้อมเสมอเพื่อชีวิตที่เบ่งบาน ความเชื่อมั่นนี้มีส่วนช่วยในพัฒนาการของการมีสุขภาพที่ดี และความคิดในเชิงบวก ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่น และเอาความก้าวร้าวทุกรูปแบบออกไป ความรู้สึกผิดและความกลัวนำไปสู่การหลั่งสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา การรักตนเองนั้นเกิดขึ้นได้ ผ่านการรับรู้ของอารมณ์เหล่านี้ และการปฏิเสธความเครียด

การแบ่งปัน

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ตลอดทั้งชีวิตของเขาหรือเธอ ที่จะมีอาหารกิน มีสถานที่ให้นอนหลับ มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ และได้รับการศึกษา ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานก็ตาม ผู้ที่ทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับความหรูหรา ความสะดวกสบายอย่างฟุ่มเฟือยเช่นกัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันในความก้าวหน้าของมนุษย์ ความหรูหราใด ๆ ที่ได้รับควรจะเป็นสัดส่วนกับงานที่ทำและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อสังคม

ความเคารพต่อผู้อื่น

การยอมรับความแตกต่างของเรา

มนุษย์โลกสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งจากความหลากหลายของมัน ดังนั้นยิ่งเราแตกต่างจากคนอื่นมากเพียงไร เราก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่เราสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนาหรือเพศ

ความรับผิดชอบ

มนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเสมอ ถึงแม้ว่าพวกเขาเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นก็ตาม
มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นผู้กุมชะตากรรมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพวกเขาก็เช่นเดียวกัน และมนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเสมอ ถึงแม้ว่าพวกเขาเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นก็ตาม ดังนั้นมนุษย์เราต้องปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ ที่จะขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาเอง

“ อย่าเชื่อฟังคำสั่งใดๆ ของบุคคลที่ออกคำสั่ง หากคำสั่งนั้นขัดต่อจิตสำนึกของคุณเอง” – ไมเตรยา ราเอล

ความเคารพอย่างแท้จริงต่อชีวิต

ช่วยมนุษย์คนหนึ่ง ช่วยมนุษยชาติ

แม้ว่าพลังอำนาจใดก็ตามจะนำคุณไปสู่ความเชื่อที่ว่า การประหารชีวิตมนุษย์เพียงคนเดียว จะสามารถช่วยมนุษยชาติได้ทั้งหมด จงอย่าฆ่ามนุษย์คนนั้น เพราะว่า ชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนที่ไม่ใช้ความรุนแรง ก็มีคุณค่าเท่ากับมนุษยชาติทั้งหมด

ความเป็นผู้หญิง ความอ่อนโยน

ความอ่อนโยนคือความรัก มันเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โลกใบนี้มีความอ่อนโยนมากขึ้น และควรตระหนักว่าความเฉลียวฉลาดมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับความเป็นผู้หญิง หากมนุษย์ทุกคนบนโลก มีความความอ่อนโยนและสุภาพ ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไป หากความความอ่อนโยนเป็นวิธีหนึ่งในการรักษามนุษยชาติเอาไว้ และเป็นอีกหนทางในการป้องกันการถูกทำลาย ดังนั้นการพัฒนาความเป็นผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่จำเป็น มันกลายเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศ

มันเป็นรากฐาน ความความอ่อนโยนเป็นรหัสการแสดงความเคารพของผู้หญิง จงค้นหาและสร้างวิธีใหม่เพื่อแสดงความเคารพและความสุภาพ -ไมเตรยา เรเอล

สันติภาพโลก

การสร้างรัฐบาลโลกที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทหารโลก“ ผู้รักษาสันติภาพ”

การสร้างรัฐบาลโลกที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพระดับโลกของ“ ผู้รักษาสันติภาพ” จะอนุญาตการถอนกำลังของกองทัพแห่งชาติได้ งบประมาณทางทหารก่อนหน้านี้ จะสามารถอุทิศให้กับการต่อสู้กับความหิวโหยทั่วโลก, การช่วยโลกและการรักษาสันติภาพสากล

ไร้ความรุนแรง

ภัยคุกคามของความรุนแรงควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับความรุนแรงของตัวเอง บุคคลที่เป็นที่รู้กันทั่วว่าพวกเขายอมรับว่าความคิดเห็นของเขาอาจประสบความสำเร็จผ่านการใช้ความรุนแรง

“มันคือความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกล เป็นการยกกระดับตัวเองในขณะที่ทำดีต่อพวกเขา” – ไมเตรยา ราเอล