raelian movement logo_White

การเคารพตนเอง

การเคารพประเภทนี้ต้องใช้วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งสามารถทําได้โดยสอดคล้องกับธรรมชาติ

ซึ่งรวมถึงการทําสมาธิ, ผ่อนคลาย, และการทำอาหารเพื่อสุขภาพ. ยาเสพติด, ยาสูบ, และแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากสารเหล่านี้ทําลายรหัสพันธุกรรมของเราและอาจทําให้เกิดข้อบกพร่องสําหรับชนรุ่นหลัง

การรักตนเอง

ยอมรับตัวเองในขณะที่เรามีกับความไม่สมบูรณ์

ใช้ชีวิตในสิ่งที่เป็นเรา รู้สึกดีกับตัวเองเปิดใจให้กับชีวิตและแบ่งบาน ความเชื่อมั่นนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดที่ดีและมีสุขภาพดี ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่น และขจัดความก้าวร้าวทุกรูปแบบออกไป ความรู้สึกผิดและความกลัวเท่านั้นนําไปสู่การหลั่งของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา การรักตนเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรับรู้ถึงอารมณ์เหล่านี้และการปฏิเสธความเครียดเท่านั้น

การแบ่งปัน

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิตลอดชีวิตของเขาหรือเธอทั้งหมดที่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะกิน, สถานที่ที่จะนอนหลับ, เสื้อผ้าสวมใส่, และการศึกษา, แม้จะไม่มีการทํางาน. คนที่ทำงานก็มีสิทธิได้รับความหรูหรา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของมนุษย์ ความหรูหราใด ๆ ที่บรรลุควรจะสัดส่วนกับการทํางานที่ทําและความคืบหน้านําเกี่ยวกับสังคม

ความเคารพต่อผู้อื่น

ยอมรับความแตกต่างของเรา

มนุษยชาติมีความสมบูรณ์จากความหลากหลาย ดังนั้นยิ่งเรามีความแตกต่างกันมากเท่าใด เราก็ยิ่งเติมเต็มมากขึ้นเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่เราสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างเต็มที่, ไม่ว่าจะเชื้อชาติ, วัฒนธรรม, ศาสนาหรือทางเพศ.

ความรับผิดชอบ

มนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเสมอ แม้ว่าจะเป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งก็ตาม
มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของตนเอง ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของพวกเขาเอง มนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเสมอ แม้ว่าจะเป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งก็ตาม ดังนั้นบุคคลต้องปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําสั่งใด ๆ ที่จะขัดต่อมโนธรรมของเขาหรือเธอ

“อย่าเชื่อฟังคําสั่งใด ๆ ไม่ว่าบุคคลที่ออกคําสั่งถ้าคําสั่งขัดต่อมโนธรรมของคุณ.” – ไมเตรยา ราเอล

ความรับผิดชอบ

มนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเสมอ แม้ว่าจะเป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งก็ตาม
มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของตนเอง ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของพวกเขาเอง มนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเสมอ แม้ว่าจะเป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งก็ตาม ดังนั้นบุคคลต้องปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําสั่งใด ๆ ที่จะขัดต่อมโนธรรมของเขาหรือเธอ

“อย่าเชื่อฟังคําสั่งใด ๆ ไม่ว่าบุคคลที่ออกคําสั่งถ้าคําสั่งขัดต่อมโนธรรมของคุณ.” – ไมเตรยา ราเอล

ความเคารพอย่างแท้จริงต่อชีวิต

ช่วยมนุษย์หนึ่งคน, เท่ากับช่วยมนุษยชาติ

แม้ว่าอำนาจใดๆ จะทำให้คุณเชื่อว่าการฆ่ามนุษย์เพียงคนเดียว เราสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้ทั้งหมด จงอย่าฆ่ามนุษย์นั้นเพราะชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพียงคนเดียวนั้นมีค่าเท่ากับมนุษยชาติทั้งหมด

ความเป็นผู้หญิง ความอ่อนโยน

ความเป็นผู้หญิงคือความรัก สิ่งสำคัญคือต้องทำให้โลกใบนี้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น และต้องตระหนักว่าภูมิปัญญานั้นไปควบคู่กับความเป็นผู้หญิง หากมนุษย์ทุกคนบนโลกกลายเป็นผู้หญิงและสุภาพเรียบร้อย จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีก หากความเป็นผู้หญิงเป็นวิธีการรักษามนุษยชาติและเป็นวิธีป้องกันการทำลายล้าง พัฒนาการของความเป็นผู้หญิงก็เป็นสิ่งจำเป็น มันจะกลายเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คํานึงถึงเพศ

“ความสุภาพเป็นลักษณะของความเป็นผู้หญิง มันคือรากฐาน ค้นหาและสร้างวิธีการใหม่ในการแสดงความเคารพและความสุภาพ” – ไมตรียา ราเอล

ความเป็นผู้หญิง ความอ่อนโยน

ความเป็นผู้หญิงคือความรัก สิ่งสำคัญคือต้องทำให้โลกใบนี้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น และต้องตระหนักว่าภูมิปัญญานั้นไปควบคู่กับความเป็นผู้หญิง หากมนุษย์ทุกคนบนโลกกลายเป็นผู้หญิงและสุภาพเรียบร้อย จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีก หากความเป็นผู้หญิงเป็นวิธีการรักษามนุษยชาติและเป็นวิธีป้องกันการทำลายล้าง พัฒนาการของความเป็นผู้หญิงก็เป็นสิ่งจำเป็น มันจะกลายเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คํานึงถึงเพศ

“ความสุภาพเป็นลักษณะของความเป็นผู้หญิง มันคือรากฐาน ค้นหาและสร้างวิธีการใหม่ในการแสดงความเคารพและความสุภาพ” – ไมตรียา ราเอล

สันติภาพโลก

การสร้างรัฐบาลโลกได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพทั่วโลกของ”peacekeepers”

การสร้างรัฐบาลโลกได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพโลกของ”peacekeepers”จะอนุญาตให้กําจัดของกองทัพชาติ งบประมาณในอดีตของกองทัพสามารถนำไปใช้เพื่อต่อสู้กับความหิวโหยทั่วโลก กอบกู้โลก และรักษาสันติภาพสากล

ไร้ความรุนแรง


การข่มขู่ด้วยความรุนแรงควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงพอๆ กับความรุนแรง บุคคลที่พูดออกมายอมรับว่าความคิดเห็นของเขาอาจได้รับชัยชนะจากการใช้ความรุนแรง

“การรักเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกล เท่ากับยกระดับตัวเองในขณะที่ทำดีกับพวกเขา” – ไมเตรยา ราเอล

ไร้ความรุนแรง


การข่มขู่ด้วยความรุนแรงควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงพอๆ กับความรุนแรง บุคคลที่พูดออกมายอมรับว่าความคิดเห็นของเขาอาจได้รับชัยชนะจากการใช้ความรุนแรง

“การรักเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกล เท่ากับยกระดับตัวเองในขณะที่ทำดีกับพวกเขา” – ไมเตรยา ราเอล