ข้อความที่
จาก ผู้สร้างของเรา

นี่คือที่ที่คุณสามารถได้รับหนังสือที่มีอยู่จริง!

ถ้ายังมีความหวังที่จะช่วยมนุษยชาติ? และยังหาความสุขที่เรามีทั้งหมดหมายถึงการเป็นมนุษย์?
ขั้นตอนที่เราต้องใช้จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่เขียนโดย ไมเตรยา ราเอล, หนังสือที่ส่งทอดข้อความที่เขาได้รับจากที่ห่างออกไปจากหมู่ดาว

คุณต้องการที่จะเป็นเจ้าของหนังสือที่สำคัญมากเหล่านี้ในแบบรูปเล่ม? พวกเขามาอยู่ ณ ที่นี้แล้ว!

หนังสือ

หนังสือเหล่านี้ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ

    เหรียญ

    เลือกพื้นที่ของคุณเพื่อซื้อเหรียญ

    สมาธิสัมผัส

    เปิดใจด้วยการตื่นตัวของร่างกาย