Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
สมาธิสัมผัส

มุษย์เรานั้นถูกเชื่อมโยงไว้กับตัวรับประสาทสัมผัสของพวกเขา ที่จะสัมผัสถึงความไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาไว้ ด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของตนเอง ที่คนๆหนึ่งได้พัฒนาสมรรถนะความรู้สึกเชื่อมโยงกับความไม่มีที่สิ้นสุด ที่จะรู้สึกถึงความไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเอง

สมาธิสัมผัสคือ “คู่มือการใช้งาน” ที่ถูกมอบให้กับเราที่จะสอนให้เรารู้ถึงวิธีการควบคุมความสามารถในการสร้างความสมดุลภายในสมอง โดยผู้ที่เรารู้จักกันดี ผู้สร้างพวกเรา
โดยอนุญาติให้ถอนและยกเลิกการยับยั้งความรู้สึกผิดของชาวยิว-คริสเตียน ในขณะเดียวกันก็ไม่ตกอยู่ในเวทย์มนตร์ลึกลับของคำสอนตะวันออก สมาธิสัมผัสช่วยให้มนุษย์ค้นพบความพิเศษในร่างกายของเขาและเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความพอใจ ในการเรียนรู้จักกับ เสียง สี กลิ่น รสชาติ การสัมผัส และโดยเฉพาะเรื่องเพศ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดเพื่อที่จะได้สัมผัสความสุดยอดในระดับจักรวาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และแน่นอนว่า ซึ่งส่องสว่างจิตใจโดยการเชื่อมโยงกับจักรวาลของเขา

หนังสืออื่น ๆ ของราเอล

ภาษาอื่นๆ (e-Books)