Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
การออกแบบที่ชาญฉลาด

ในอดีตที่ผ่านมา, มนุษย์เข้าใจว่าโลกแบน, คิดว่าดวงอาทิตย์นั้นโคจรไปรอบโลก, และในวันนี้ทุกคนรู้ว่าชีวิตบนโลกเป็นผลมาจากวิวัฒนาการแบบสุ่มหรือการทำงานของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติ. มันเป็นเช่นนั้นหรือ? ใน “ข้อความจากนักออกแบบ” ราเอลได้บอกข้อมูลจำนวนมากที่เขาได้รับในระหว่างการพบจานบินของเขาในปี 1973 – ตัวเลือกที่สาม: ชีวิตทั้งหมดในโลกถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงจากโลกอื่น

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของหนังสือทั้งหมด,ควรเริ่มอ่านจากเล่มนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

หนังสืออื่น ๆ ของราเอล

ภาษาอื่นๆ (e-Books)