รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

University of Happiness – Europe

Happiness Academy in South America

Femininity raelian value

Femininity Day

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 13, 2021

International Happiness Day

PLANETARY ONLINE MEDITATION May 8, 2021

PLANETARY ONLINE MEDITATION July 10, 2021

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล