raelian movement logo_White

สถาบันแห่งความสุข

ค้นพบความรักในตนเองความหมายของชีวิตความสุข

กิจกรรม

กิจกรรมระหว่างประเทศ

สถาบันแห่งความสุข, การทำสมาธิ, การบรรยายการประชุมเชิงปรัชญา และกิจกรรมอื่นๆ จากทั่วโลก
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
All
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
Causes

เดือนแห่งการตระหนักรู้ของคลิตอริส

Causes

Swastika Rehabilitation Day

Celebration

Celebration of the Raelian New Years Day

EVENTS

European Happiness Academy Summer Tour 2023 across Europe

Causes

GoTopless Day

Celebration

Celebration of The Second Encounter

Causes

International SexEd Day

Causes

Human Rights Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th
Celebration

Celebration of The First Encounter

EVENTS

50th Anniversary Happiness Academy Okinawa

Femininity-Day-March-8
Causes

Femininity Day

International-Happinessday-March-20
Causes

International Happiness Day

Causes

ET วันสถานทูต

Celebration

การเฉลิมฉลองการสร้างมนุษย์คนแรกบนโลก

Causes

วันพาราดิสม์

กิจกรรมท้องถิ่น

สําหรับกิจกรรมในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกประเทศ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

ความคิดเห็นของราเอล

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล