สถาบันแห่งความสุข

ค้นพบการรักตนเอง ความหมายของชีวิต ความสุข

กิจกรรม

งานกิจกรรมระหว่างประเทศ

สถาบันแห่งความสุขและกิจกรรมอื่นๆ ทั่วโลก

45th Anniversary of the Second Encounter

International SexEd Day

SEX Education from childh …

47th Anniversary of The First Encounter

Happiness Academy in Kama

Happiness Academy in Oceania

The BTK Dental Care Project

11th Anniversary of the BTK project

Happiness Academy in South America

Femininity Day

International Happiness Day

กิจกรรมออนไลน์

สถาบันแห่งความสุขและกิจกรรมอื่นๆ ทั่วโลก

PLANETARY ONLINE MEDITATION November 14, 2020

PLANETARY ONLINE MEDITATION January 9, 2021

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 13, 2021

PLANETARY ONLINE MEDITATION May 8, 2021

PLANETARY ONLINE MEDITATION July 10, 2021

กิจกรรมในท้องถิ่น

สําหรับกิจกรรมในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกประเทศ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

ความคิดเห็นของราเอล

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล