آکادمی شادی

کشف عشق به خود، معنای زندگی، شادی

رویدادها

رویدادهای بین المللی

آکادمی های شادی و دیگر رویدادهای سیاره ای در سراسر جهان

Happiness Academy in South America

Femininity raelian value

Femininity Day

Femininity Day March 8th Femininity Day March 8th ““If femininity is a remedy for mankind and is the way to prevent its destruction, then to …

International Happiness Day

International Dayof Happiness  March 20th. 2020 International Dayof Happiness  March 20th. 2020 The International Raelian Movement supports the “International Day of Happiness” celebrated worldwide and endorsed …

رویدادهای آنلاین

مراقبه ها، کنفرانس ها و جلسات فلسفی جریان زندگی می کنند

رویدادهای محلی

برای رویدادهای منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل