آکادمی شادی

عشق ورزی به خود، معنای زندگی و خوشبختی را کشف کنید

رویدادها

رویدادهای بین المللی

آکادمی شادی، مراقبه، سخنرانی، جلسات فلسفی و رویدادهای دیگر از سراسر جهان
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
All
  • All
  • Causes
  • Celebration
  • Happiness Academy
  • Meditation
Causes

Clitoris Awareness Month

Causes

Swastika Rehabilitation Day

1MIN4PEACE-planetary-event
Meditation

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration

Celebration of the Raelian New Years Day

Happiness Academy

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

Causes

GoTopless Day

Celebration

Celebration of The Second Encounter

Causes

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th
Celebration

Celebration of The First Encounter

رویدادهای محلی

برای رویدادهای منطقه محلی خود، یک کشور را انتخاب کنید

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

نظرات رائل

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل