نماد رائلیان: بی نهایت

ستاره داوود نشان دهنده بی نهایت فضااست. فرازمینی ها که در آزمایشگاه ها بشر را به وجود آورده اند، ثابت کرده اند که بی نهایتِ کوچک و بی نهایتِ بزرگ ساختار مشابهی دارند. اتم های موجود در دست ما شامل کهکشان های ریز و درشتی هستند که خود شامل سیاراتی دارای بشریتی بسیار کوچک هستند. و کهکشان خودمان یک ذره ی ریز در یک اتم عظیم است که بخشی از یک دنیای عظیم و غیره را تشکیل می دهد، و تا بی نهایت.

“هر آنچه در بالا موجود است در زیر نیز وجود دارد.”

star_of_david
swastika

The Swastika in the center represents the infinity of TIME. همه چیز در جهان در حال تغییر و تحول است. فضا و زمان نه شروع و نه پایان دارند، زیرا همه چیز در همه ی سطوح چرخه ای است.

“هیچ چیز خلق نمی شود، هیچ چیز از بین نمیرود؛ همه چیز به طور مداوم متحول شده و تغییر شکل می دهد.”

Video Preview

سواستیکا: نماد باستانی جهان

نماد سواستیکا یکی از قدیمی ترین نمادهای باستانی روی زمین است و در همه ی ادیان و سنت ها، در همه ی قاره ها یافت میشود!