raelian movement logo_White

ستاره دیوید نشان دهنده

بی نهایت SPACE است.

فرازمینی هایی که نوع بشر را در آزمایشگاه ها ایجاد کرده اند ثابت کرده اند که بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ ساختار یکسانی دارند. اتم های موجود در دست ما شامل کهکشان های ریز و درشتی هستند که خود شامل سیاراتی دارای بشریتی بسیار کوچک هستند. و کهکشان خودمان یک ذره ی ریز در یک اتم عظیم است که بخشی از یک دنیای عظیم و غیره را تشکیل می دهد، و تا بی نهایت.

“هر آنچه در بالا موجود است در زیر نیز وجود دارد.”

ستاره دیوید رالیان نماد بی نهایت
سواستیکا

سواستیکا در مرکز بیانگر بینهایت زمان است. همه چیز در جهان در حال تغییر و تحول است. فضا و زمان نه شروع و نه پایان دارند، زیرا همه چیز در همه ی سطوح چرخه ای است.

“هیچ چیز خلق نمی شود، هیچ چیز از بین نمیرود؛ همه چیز به طور مداوم متحول شده و تغییر شکل می دهد.”

سواستیکا: نماد باستانی جهان

نماد سواستیکا یکی از قدیمی ترین نمادهای باستانی روی زمین است و در تمام ادیان و سنت ها، در تمام قاره ها یافت می شود!