Raeliánský symbol: Nekonečno

Davidová hvězda představuje nekonečno prostoru. Mimozemšťané, kteří vytvořili lidstvo v laboratořích, prokázali, že nekonečně malé a nekonečně velké mají stejnou strukturu. Atomy v naší ruce obsahují malé galaxie, které samy o sobě obsahují planety s nepatrnými lidstvy. A naše vlastní galaxie je malá částice v obrovském atomu, který je součástí obrovského světa atd., do nekonečna.

„To, co je nahoře, je jako to, co je dole.“

star_of_david
swastika

Hákový kříž ve středu představuje nekonečno ČASU. Všechno ve vesmíru je v neustálé transformaci. Prostor a čas nemají ani začátek ani konec, protože vše je cyklické na všech úrovních.

„Nic není stvořeno, nic se neztratí; vše se neustále transformuje.“

Video Preview

Svastika: Starověký světový symbol

Symbol svastiky je jedním z nejstarších starověkých symbolů na Zemi a lze jej nalézt ve všech náboženstvích a tradicích, na všech kontinentech!

Svastika: Symbol míru

Video Preview