Mimozemšťané vytvořili veškerý život na Zemi

Starodávná písma a tradice po celém světě nám říkají, že z oblohy přišly na Zemi inteligentní a mocné bytosti v létajících strojích. Slova použitá k popsání těchto událostí byla taková, jaká by použila před-technologická kultura k popisu kontaktu s technologicky vyspělými bytostmi.

Když jsme nyní sami dosáhli vědeckého věku, můžeme již chápat, že může být život vytvořen pomocí vědy (spíše než mysticky) vysoce vyspělou rasou.

Poselství od Stvořitelů líčí výjimečné poselství odhalené Maitreya Raelovi lidskou bytostí z právě tak vyspělé mimozemské civilizace. Tito „Elohim“, jak byli známí v originální Hebrejské Bibli, úmyslně vytvořili veškerý život na Zemi pomocí vysoce vyspělé vědy.

Elohim z Bible

Před tisíci lety, přišli na Zemi vědci z jiné planety a vytvořili všechny formy života—včetně lidí “k obrazu svému a podle své podoby“. Díky jejich vysoce vyspělé technologii byli mylně považováni našimi primitivními předky za bohy a často se jim říkalo „ELOHIM„, což ve staré Hebrejštině znamená, „Ti, kteří přišli z oblohy“. Přesto, že je to slovo v množném čísle, v průběhu času bylo slovo „Elohim“ mylně přeloženo do jednotného čísla „Bůh“, jak je uváděno v moderních Biblích.

Vědecké stvoření

Elohim použili DNA a pokročilé genetické inženýrství k vytvoření všech forem života počínaje jednoduchými organizmy, a jak se jejich věda vyvíjela, vytvářeli složitější organizmy jako rostliny, zvířata a nakonec lidské bytosti k obrazu svému.

Proroci

Po celé věky Elohim udržovali kontakty s mnoha PROROKY včetně Mojžíše, Buddhy, Ježíše a Mohameda (abychom jmenovali alespoň některé). Všichni byli vybráni Elohim, aby provázeli lidi skrze věky s poselstvími lásky, harmonie a míru.

Apokalypsa

V roce 1945 byla shozena první atomová bomba na Hirošimu. Naše lidstvo vstoupilo do nové éry, do předpovězeného „Věku APOKALYPSY“ (Slovo APOKALYPSA“ etymologicky znamená „Odhalení“.) Lidstvo nyní dosáhlo kritické fáze, ve které buď použije vědu ke vstupu do „Zlatého věku“ nebo se samo zničí. Právě v této době se Elohim rozhodli, že nastal čas poslat jejich posledního Proroka, který odhalí náš skutečný původ a demystifikuje to, co Dávní proroci nemohli.
 

Mimozemská ambasáda

Elohim—naši stvořitelé—nás požádali, abychom postavili AMBASÁDU na kterou se oficiálně vrátí, aby se setkali s našimi světovými vůdci.

Od objevu DNA v roce 1953,
jsme byli svědky jedinečných průlomů na poli biologických věd a nyní chápeme, že každá živá buňka v našem těle je extrémně komplexní. A když člověk opravdu rozumí této úrovni sofistikovanosti a preciznosti, je těžké odmítnout myšlenku, že je to „inteligentní design“ v praxi.

Zjistěte to ještě dnes

Tato ateistická „Teorie Inteligentního designu“ nabízí racionální řešení prastaré debaty mezi věřícími v Boha a evolucionisty. Je slučitelná nejen s dnešními vědeckými objevy, ale také s dávnými historickými záznamy všech kultur.

Ale neberte nás za slovo!
Jen si přečtěte Inteligentní design – Poselství od Stvořitelů sami a udělejte svůj vlastní výzkum.

Garantujeme,
už se nikdy nebudete dívat na svět stejně!