Budskapet från utomjordingar

Utomjordingar skapade livet på jorden

Forntida skrifter och traditioner över hela världen berättar om intelligenta och mäktiga varelser som kom till jorden i farkoster från himlen. De ord som används för att beskriva dessa händelser var vad en icke-tekniskt kunnig kultur skulle använda för att beskriva kontakten med tekniskt framstående varelser.

Nu när vi själva har kommit in i vetenskapens ålder, kan vi förstå hur livet kan vara vetenskapligt skapat (snarare än mystiskt) av en mycket framstående civilisation.

Boken The Message From the Designers avser det extraordinära budskap som avslöjades för Maitreya Rael av en människa från just en sådan framstående, utomjordisk civilisation. Dessa ”Elohim”, som de var kända som i den ursprungliga hebreiska Bibeln, skapade allt liv på jorden genom en väldigt framstående vetenskap.

Bibelns Elohim

För tusentals år sedan kom forskare och konstnärer från en annan planet till Jorden och skapade alla former av liv , inklusive att ”göra människor som är vår avbild, lika oss”. På grund av sin mycket avancerade teknik, misstogs de för gudar av våra primitiva förfäder och kallades ofta ”Elohim,” som på forntida hebreiska betyder ”De som kom från himlen.” Trots att det är i pluralform, blev ordet ”Elohim” med tiden felöversatt till ”Gud” i singular och som används i dagens biblar.

Vetenskaplig skapelse

Elohim använde DNA och avancerad genteknik för att skapa alla former av liv. I början enkla organismer och därefter allt mer komplexa organismer som växter, djur och så småningom människor, i deras avbild.

Profeterna

Genom tiderna har Elohim haft kontakt med många PROFETER, inklusive Mose, Buddha, Jesus och Mohammed (för att bara nämna några). De valdes alla av Elohim att vägleda människor genom tiderna med budskap om kärlek, harmoni och fred.

Apokalypsen

1945 släpptes den första atombomben över Hiroshima. Vår mänsklighet gick in i en ny era, den förutspådda ”Apokalypsens tidsålder.” (Ordet
Apokalyps” etymologiskt betyder ”Avslöjande.”) Mänskligheten har nått det avgörande stadiet där vi antingen kan använda vetenskap för att komma in i ”den gyllene tidsåldern” eller förinta oss själva. Det var vid denna tid som Elohim bestämde att det var dags att sända sin sista profet, en som skulle avslöja vårt sanna ursprung och avmystifiera vad de tidigare profeterna i inte hade kunnat göra.

Utomjordisk ambassad

Elohim – våra skapare – har bett oss att bygga en AMBASSAD dit de officiellt kommer att återvända för att träffa våra världsledare.

Sedan upptäckten av DNA 1953, har
vi bevittnat extraordinära genombrott inom biologi och nu förstår vi att varje levande cell i vår kropp är extremt komplex. Och när man verkligen förstår denna nivå av precision, är det svårt att avfärda tanken att det finns ”intelligent designer” som gjort jobbet.

Lär dig mer idag

Denna ateistiska hypotes om ”Intelligent Design” ger en rationell lösning på den urgamla debatten mellan gudstroende och evolutionister. Det är förenligt med både dagens vetenskapliga upptäckter och de historiska berättelserna i världens kulturer.

Men tro inte blint på våra ord!
Läs själv Intelligent Design – Budskapet från utomjordingarna: Nu är det upp till dig att göra dina egna efterforskningar.

Vi garanterar
du kommer aldrig att se världen på samma sätt igen!