MEDDELANDENA
FRÅN VÅRA SKAPARE

Här är där du kan få de fysiska böckerna!

Tänk om det fortfarande finns hopp om att rädda mänskligheten? Och även för att finna den lycka vi alla är menade att ha som människor?
De steg vi måste ta är inspelade i böcker skrivna av Maitreya Rael, böcker som relä de meddelanden han fått från bortom stjärnorna.

Vill du äga dessa mycket viktiga böcker i fysisk form? De finns tillgängliga nu!

Böcker

Dessa böcker som kommer att förändra ditt liv

Medaljonger

Välj ditt område för att köpa en medaljong

Sensual Meditation

Awakening sinnet genom att väcka kroppen