Våra värderingar

Självrespekt

Denna typ av respekt kräver en hälsosam livsstil som bara kan uppnås genom att vara i harmoni med naturen.

Det inkluderar meditation, avkoppling och att hålla en hälsosam kost. Droger, tobak och alkohol bör undvikas eftersom dessa ämnen förstör vår genetiska kod och kan orsaka defekter för kommande generationer.

Att älska sig själv

Att acceptera oss själva som vi är, med alla våra brister.

Det är att leva ut vad vi är, må bra i oss själva, öppna upp för livet och blomstra. Denna övertygelse bidrar till utvecklingen av sunda och positiva tankar, skapar medkänsla för sig själv och andra samt tar bort alla sorters aggression. Skuld och rädsla leder bara till skapandet av gifter som är skadliga för vår hälsa. Att älska sig själv är endast möjligt genom både en medvetenhet om dessa känslor och ett avvisande av stress.

Att dela med sig

Varje människa har rätt genom hela sitt liv att ha något att äta, en plats att sova, kläder att bära och utbildning, även utan att arbeta. De som arbetar har också rätt till lyx – en drivkraft i mänskliga framsteg. All lyx som uppnås bör stå i proportion till det arbete som utförts och de framsteg som gjorts för samhället.

Respekt för andra

Acceptera våra skillnader

Mänskligheten berikas av sin mångfald, så ju mer annorlunda vi är gentemot varandra, desto mer berikade blir vi. Det är därför vi uppmuntrar andra att leva ut sina meningsskiljaktigheter fullt ut, vare sig de är etniska, kulturella, religiösa eller sexuella.

Att ta ansvar

Alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om de bara lyder en order.
Alla människor är mästare för sitt eget öde, deras framgångar samt deras misslyckanden. Och alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om de bara lyder en order. Följaktligen måste en person vägra att verkställa något beslut som skulle strida mot hans eller hennes samvete.

”Lyd inte någon som helst order, oavsett vem som utfärdade ordern, om ordern strider mot ditt samvete.” – Maitreya Rael

Absolut respekt för livet

Rädda en enda människa, Rädda mänskligheten

Även om någon makt skulle få dig att tro att genom att avrätta en enda människa kan vi rädda hela mänskligheten, döda inte den människan eftersom livet för en enda icke-våldsam människa är lika värdefullt som hela mänskligheten.

Femininitet

Femininitet är kärlek. Det är viktigt att göra den här planeten mer feminin och att vara medveten om att visdom går hand i hand med femininitet. Om alla människor på jorden skulle bli feminina och raffinerade, skulle det inte finnas ett enda krig. Om femininitet är ett botemedel för mänskligheten och ett sätt att förhindra dess förstörelse är utvecklingen av kvinnlighet en nödvändighet. Det är varje människas ansvar, oavsett könsidentitet.

”Artighet är kvinnlighets kodex för respekt. Det är grunden. Hitta och skapa nya sätt att visa respekt och artighet.” – Maitreya Rael

Världsfred

Skapandet av en världsregering som stöds av en global armé av ”fredsbevarare”

Skapandet av en världsregering som stöds av en global armé av ”fredsbevarare” skulle göra det möjligt att avlägsna nationella arméer. Tidigare militära budgetar skulle då kunna spenderas för att bekämpa hunger över hela världen, rädda planeten och upprätthålla universell fred.

Icke-våld

Hot om våld bör bestraffas lika hårt som våldet i sig. Den person som yttrar hoten bekräftar att dennes värderingar kan segra genom våldsanvändning.

”Det är genom att älska både dina nära och fjärran grannar som du utvecklar dig själv medan du gör dem gott.” – Maitreya Rael