raelian movement logo_White

Självrespekt

Denna typ av respekt kräver en hälsosam livsstil som bara kan uppnås genom att vara i harmoni med naturen.

Det inkluderar meditation, avkoppling, och anta en hälsosam kost. Droger, tobak och alkohol bör undvikas eftersom dessa ämnen förstör vår genetiska kod och kan orsaka defekter för kommande generationer.

Att älska sig själv

Acceptera oss själva som vi är, med alla våra brister.

Det är att vara sig själv, ta hand om oss själva, öppna upp för livet, och blomstra. Denna övertygelse bidrar till att utveckla friska och positiva tankar, medkänsla med sig själv och andra, och tar bort aggression. Skuld och rädsla leder bara till utsöndring av gifter som är skadliga för vår hälsa. Självkärlek är endast möjligt genom att vara medveten om dessa känslor och att avlägsna av stress.

Att dela med sig

Varje människa har rätt under hela sitt liv att ha tillgång till mat, en plats att sova, kläder och utbildning, även utan att man arbetar. De som arbetar har också rätt till lyx – en drivkraft i människans framsteg. Den belöning som ges bör stå i proportion till det arbete som utförts och till de framsteg som det bidragit till för samhället.

Respekt för andra

Acceptera våra olikheter

Mänsklighetens rikedom kommer av mångfald, så ju mer olika vi är, desto mer berikade blir vi. Det är därför vi uppmuntrar till att leva ut sina olikheter fullt ut, vare sig det handlar om är ras, kultur, religion eller sexualitet.

Att ta ansvar

Alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om man bara lyder order.
Alla människor är herrar över sitt eget öde, sina framgångar såväl som sina misslyckanden. Och alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om man lyder order. Därför måste en person vägra att verkställa en order som strider mot hans eller hennes samvete.

”Lyd inte någon som helst order, oavsett vem som utfärdade ordern, om ordern strider mot ditt samvete.” – Maitreya Rael

Att ta ansvar

Alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om man bara lyder order.
Alla människor är herrar över sitt eget öde, sina framgångar såväl som sina misslyckanden. Och alla människor är alltid ansvariga för sina handlingar, även om man lyder order. Därför måste en person vägra att verkställa en order som strider mot hans eller hennes samvete.

”Lyd inte någon som helst order, oavsett vem som utfärdade ordern, om ordern strider mot ditt samvete.” – Maitreya Rael

Absolut respekt för livet

Rädda en enda människa, Rädda Mänskligheten

Även om någon överordnad skulle få dig att tro att vi kunde rädda hela mänskligheten genom att avrätta en enda människa, döda inte den människan. Livet av en enda icke-våldsam människa är lika värdefull som hela mänskligheten.

Femininitet

Kvinnlighet är kärlek. Det är viktigt att göra denna planet mer feminin och att vara medveten om att visdom går hand i hand med kvinnlighet. Om alla människor på Jorden skulle bli mer feminina och raffinerade, skulle det inte bli några mer krig. Om kvinnlighet är ett botemedel för mänskligheten och ett sätt att förhindra dess förstörelse, då utvecklingen av kvinnlighet en nödvändighet. Det blir varje människas ansvar, oavsett kön.

”Artighet är kvinnlighets kod för respekt. Det är grunden. Hitta och skapa nya sätt att visa respekt och artighet.” – Maitreya Rael

Femininitet

Kvinnlighet är kärlek. Det är viktigt att göra denna planet mer feminin och att vara medveten om att visdom går hand i hand med kvinnlighet. Om alla människor på Jorden skulle bli mer feminina och raffinerade, skulle det inte bli några mer krig. Om kvinnlighet är ett botemedel för mänskligheten och ett sätt att förhindra dess förstörelse, då utvecklingen av kvinnlighet en nödvändighet. Det blir varje människas ansvar, oavsett kön.

”Artighet är kvinnlighets kod för respekt. Det är grunden. Hitta och skapa nya sätt att visa respekt och artighet.” – Maitreya Rael

Världsfred

Skapandet av en världsregering som stöds av en global armé av ”fredsbevarare”

Skapandet av en världsregering som stöds av en global armé av ”fredsbevarare” innebär att vi kan avlägsnande nationella arméer. Tidigare militära budgetar skulle då kunna användas åt att bekämpa svält, rädda planeten och upprätthålla universell fred.

Icke-våld


Hot om våld bör bestraffas lika hårt som själva våldet; den individ som yttrar hot tror att dess åsikter kan vinna genom att använda våld.

”Det är genom att älska både dina nära och fjärran grannar som du höjer dig själv medan du gör dem gott.” – Maitreya Rael

Icke-våld


Hot om våld bör bestraffas lika hårt som själva våldet; den individ som yttrar hot tror att dess åsikter kan vinna genom att använda våld.

”Det är genom att älska både dina nära och fjärran grannar som du höjer dig själv medan du gör dem gott.” – Maitreya Rael