raelian movement logo_White

Sariling Paggalang

Ang ganitong uri ng respeto ay nangangailangan ng isang malusog na pamumuhay na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagiging kasuwato ng kalikasan.

Kasama rito ang meditation, pagpapahinga, at pag-aampon ng isang malusog na diyeta. Ang mga droga, tabako, at alkohol ay dapat na iwasan dahil ang mga sangkap na ito ay sumisira ng ating code ng genetiko at maaaring maging sanhi ng mga depekto sa mga susunod pang henerasyon.

Sariling Pagmahal

Tanggapin ang ating mga sarili na kung ano tayo, kasama ng lahat ng ating mga kakulangan

Ito ay upang mabuhay kung ano tayo, maging mabuti ang pakiramdam tungkol sa ating sarili, buksan ang buhay, at mamulaklak. Ang paniniwala na ito ay nag-aambag sa pagbuo ng malusog at positibong kaisipan, nalilinang ang kahabagan sa sarili at sa iba, at hinuhubaran ang lahat ng uri ng pananalakay. Ang pagkakasala at takot ay humantong lamang sa pagtatago ng mga lason na nakakapinsala sa ating kalusugan. Ang pagmamahal sa sarili ay posible lamang sa pamamagitan ng parehong kamalayan sa mga emosyong ito at ang pagtanggi sanhi ng matinding pagod

Pagbabahagi

Ang bawat tao ay may karapatan sa buong buhay niya upang magkaroon ng makakain, lugar para matulog, damit na maisusuot, at edukasyon, kahit na hindi nagtatrabaho. Ang mga nagtatrabaho ay may karapatan din sa karangyaan – isang lakas na nagtutulak sa pag-unlad ng tao. Ang anumang karangyang nakamit ay dapat na proporsyonal sa gawaing nagawa at sa kaunlaran na dinala para sa lipunan.

Respeto para sa iba

Tanggapin ang aming mga pagkakaiba

Nakukuha ng sangkatauhan ang kayamanan nito mula sa pagkakaiba-iba nito, kaya’t mas magkakaiba tayo sa isa’t isa, mas napayaman tayo. Ito ang dahilan kung bakit hinihimok namin ang iba na ganap na mabuhay ang kanilang mga pagkakaiba, maging sila ay lahi, kultura, relihiyoso o sekswal.

Pananagutan

Lahat ng tao ay laging responsable para sa kanilang mga aksyon, kahit na sinusunod lamang nila ang isang utos.
Ang lahat ng mga tao ay guro ng kanilang sariling kapalaran, kanilang mga tagumpay pati na rin ang kanilang mga pagkabigo. At lahat ng tao ay laging responsable para sa kanilang mga aksyon, kahit na sinusunod lamang nila ang isang utos. Dahil dito, ang isang tao ay dapat tumanggi na magpatupad ng anumang utos na salungat sa kanyang budhi.

“Huwag sundin ang anumang utos, anuman ang nagpalabas ng kautusan, kung ang utos ay salungat sa iyong konsiyensiya.” – Maitreya Rael

Pananagutan

Lahat ng tao ay laging responsable para sa kanilang mga aksyon, kahit na sinusunod lamang nila ang isang utos.
Ang lahat ng mga tao ay guro ng kanilang sariling kapalaran, kanilang mga tagumpay pati na rin ang kanilang mga pagkabigo. At lahat ng tao ay laging responsable para sa kanilang mga aksyon, kahit na sinusunod lamang nila ang isang utos. Dahil dito, ang isang tao ay dapat tumanggi na magpatupad ng anumang utos na salungat sa kanyang budhi.

“Huwag sundin ang anumang utos, anuman ang nagpalabas ng kautusan, kung ang utos ay salungat sa iyong konsiyensiya.” – Maitreya Rael

Ganap na paggalang sa buhay

Iligtas mo ang isang tao , liban sa sangkatauhan

kahit anomang kapangyarihan ay magdadala sa iyo sa paggawa ng naniniwala na ang isang tao ay tayo para iligtas ang lahat ng sangkatauhan, wag kang pumatay ng tao dahil sa buhay ng isang hindi marahas tao ay gaya ng buong sangkatauhan ang mahalaga

Pagkababae

Ang pagkababae ay ang pag-ibig. Mahalagang makababae ang planeta na ito at magkaroon ng kamalayan na ang karunungan ay magkakasabay sa pagkababae. Kung ang lahat ng mga tao sa Lupa ay dapat maging maka-babae at dalisayin wala ng digmaang. Kung ang pagkababae ay isang gamot para sa sangkatauhan at isang paraan upang maiwasan ang pagkasira nito, kung gayon ay kailangang maka-babae upang umunlad. Maging responsibilidad ang bawat tao, anuman ang kasarian.

“Ang kagandahang-loob ay code ng paggalang ng pagkababae. Ito ang pundasyon. Maghanap at lumikha ng mga bagong paraan upang maipakita ang paggalang at kagandahang-loob.”– Maitreya Rael

Pagkababae

Ang pagkababae ay ang pag-ibig. Mahalagang makababae ang planeta na ito at magkaroon ng kamalayan na ang karunungan ay magkakasabay sa pagkababae. Kung ang lahat ng mga tao sa Lupa ay dapat maging maka-babae at dalisayin wala ng digmaang. Kung ang pagkababae ay isang gamot para sa sangkatauhan at isang paraan upang maiwasan ang pagkasira nito, kung gayon ay kailangang maka-babae upang umunlad. Maging responsibilidad ang bawat tao, anuman ang kasarian.

“Ang kagandahang-loob ay code ng paggalang ng pagkababae. Ito ang pundasyon. Maghanap at lumikha ng mga bagong paraan upang maipakita ang paggalang at kagandahang-loob.”– Maitreya Rael

Pandaigdigang Kapayapaan

Ang paglikha ng isang pamahalaang pandaigdigan na suportado ng isang pandaigdigang hukbo ng mga ” mga taga-pamayapa”

Ang paglikha ng isang pandaigdigang pamahalaan na suportado ng isang pandaigdigang hukbo ng mga “peacekeepers” papayagan ang pagtanggal ng mga pambansang hukbo. Ang dating badyet ng militar ay maaaring italaga sa paglaban sa kagutuman sa buong mundo, alagaan ang planeta, at pagpapanatili ng unibersal na kapayapaan.

Hindi Marahas


Ang mga banta ng karahasan ay dapat parusahan nang masidhi tulad ng karahasan mismo; kinikilala ng indibidwal na nagsasalita sa kanila na ang kanyang mga pananaw ay maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan.

“Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa mo kalapit at malayong mga kapitbahay naitaas mo ang iyong sarili habang ginagawa mo silang mabuti.” – Maitreya Rael

Hindi Marahas


Ang mga banta ng karahasan ay dapat parusahan nang masidhi tulad ng karahasan mismo; kinikilala ng indibidwal na nagsasalita sa kanila na ang kanyang mga pananaw ay maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan.

“Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa mo kalapit at malayong mga kapitbahay naitaas mo ang iyong sarili habang ginagawa mo silang mabuti.” – Maitreya Rael