raelian movement logo_White

Savigarba

Šis pagarbos tipas reikalauja sveikos gyvensenos, kurią galima pasiekti tik harmonijoje su gamta.

Tai apima meditaciją, atsipalaidavimą ir sveikos mitybos priėmimą. Reikėtų vengti narkotikų, tabako ir alkoholio, nes šios medžiagos naikina mūsų genetinį kodą ir gali perduoti defektus ateinančioms kartoms.

Meilė sau

Priimti save tokius, kokie esame, su visais mūsų netobulumais.

Tai reiškia būti savimi, gerai jaustis, būti atviram gyvenimui ir žydėti. Šis įsitikinimas prisideda prie sveikų ir teigiamų minčių vystymosi, ugdo užuojautą sau ir kitiems ir panaikina visas agresijos formas. Kaltė ir baimė tik veda prie toksinų, kurie kenkia mūsų sveikatai, išsiskyrimo. Meilė sau yra įmanoma per šių emocijų suvokimą ir streso pašalinimą.

Dalinimasis

Kiekvienas žmogus turi teisę visą savo gyvenimą turėti ką valgyti, kur išsimiegoti, drabužių apsirengti, įgyti išsimokslinimą, net ir nedirbant. O tie, kurie dirba, taip pat turi teisę į prabangą – varomąja jėgą žmonijos pažangai. Bet kokia įgyta prabanga turėtų būti proporcinga atliktam darbui ir indėliui į visuomenės pažangą.

Pagarba kitiems

Priimkime mūsų skirtumus

Žmonija yra turtinga dėl savo įvairovės, todėl kuo labiau skiriamės vienas nuo kito, tuo turtingesni mes tampame. Štai kodėl mes skatiname kitus gyventi nebijant savo skirtumų, ar tai būtų rasiniai, kultūriniai, religiniai ar seksualiniai skirtumai.

Atsakomybė

Visi žmonės visada yra atsakingi už savo veiksmus, net jei jie tiesiog paklūsta įsakymui.
Žmonės yra savo likimo, sėkmės, o taip pat ir nesėkmės meistrai. Štai kodėl visi žmonės visada yra atsakingi už savo veiksmus, net jeigu jie tiesiog paklūsta įsakymui. Todėl asmuo turi atsisakyti vykdyti bet kokį įsakymą, kuris prieštarautų jo ar jos sąžinei.

„Nepakluskite jokiam įsakymui, nepriklausomai nuo to kas jį davė, jeigu įsakymas prieštarauja jūsų sąžinei.” – Maitrėja Raelis

Atsakomybė

Visi žmonės visada yra atsakingi už savo veiksmus, net jei jie tiesiog paklūsta įsakymui.
Žmonės yra savo likimo, sėkmės, o taip pat ir nesėkmės meistrai. Štai kodėl visi žmonės visada yra atsakingi už savo veiksmus, net jeigu jie tiesiog paklūsta įsakymui. Todėl asmuo turi atsisakyti vykdyti bet kokį įsakymą, kuris prieštarautų jo ar jos sąžinei.

„Nepakluskite jokiam įsakymui, nepriklausomai nuo to kas jį davė, jeigu įsakymas prieštarauja jūsų sąžinei.” – Maitrėja Raelis

Absoliuti pagarba gyvybei

Išsaugok vieną žmogų, Išsaugosi žmoniją

Net jei kokia nors galia verstų jus tikėti, kad pražudydami vieną žmogų galite išgelbėti visą žmoniją, nežudykite to žmogaus, nes vieno nesmurtaujančio žmogaus gyvenimas yra toks pat vertingas kaip ir visa žmonija.

Moteriškumas

Moteriškumas yra meilė. Svarbu, kad ši planeta būtų labiau moteriška ir reikia žinoti, kad išmintis eina koja kojon su moteriškumu. Jei visi Žemės žmonės taptų moteriški ir jautrūs, karo nebebūtų. Jei moteriškumas yra žmonijos išgyjimas ir būdas užkirsti kelią jos sunaikinimui, tuomet moteriškumo skatinimas yra būtinybė. Tai tampa kiekvieno žmogaus atsakomybe, nepriklausomai nuo lyties.

„Mandagumas yra moteriškumo pagarbos kodas. Tai pagrindas. Raskite ir kurkite naujus būdus parodyti pagarbą ir mandagumą.” – Maitrėja Raelis

Moteriškumas

Moteriškumas yra meilė. Svarbu, kad ši planeta būtų labiau moteriška ir reikia žinoti, kad išmintis eina koja kojon su moteriškumu. Jei visi Žemės žmonės taptų moteriški ir jautrūs, karo nebebūtų. Jei moteriškumas yra žmonijos išgyjimas ir būdas užkirsti kelią jos sunaikinimui, tuomet moteriškumo skatinimas yra būtinybė. Tai tampa kiekvieno žmogaus atsakomybe, nepriklausomai nuo lyties.

„Mandagumas yra moteriškumo pagarbos kodas. Tai pagrindas. Raskite ir kurkite naujus būdus parodyti pagarbą ir mandagumą.” – Maitrėja Raelis

Pasaulinė taika

Pasaulinės vyriausybės, remiamos „taikos palaikymo” armijos, sukūrimas

Pasaulinės vyriausybės, remiamos „taikos palaikymi“ armijos, sukūrimas leistų pašalinti nacionalines armijas. Tuomet kariniai biudžetai galėtų būti skirti kovai su badu visame pasaulyje, planetos gelbėjimui ir visuotinei taikai palaikyti.

Nesmurtas


Smurto grėsmės turėtų būti baudžiamos taip pat griežtai, kaip ir pats smurtas; asmenys, kurie pritaria smurtui, pripažįsta, kad pasiekimams galima naudoti smurtą.

„Tik mylėdamas savo artimus ir tolimus kaimynus, gali ugdyti save, darydamas jiems gera.” – Maitrėja Raelis

Nesmurtas


Smurto grėsmės turėtų būti baudžiamos taip pat griežtai, kaip ir pats smurtas; asmenys, kurie pritaria smurtui, pripažįsta, kad pasiekimams galima naudoti smurtą.

„Tik mylėdamas savo artimus ir tolimus kaimynus, gali ugdyti save, darydamas jiems gera.” – Maitrėja Raelis