raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

Raeliečių Žinutė

Elohimai mums paaiškina, kad juos sukūrė labiau išsivysčiusi žmonių rasė, kurią sukūrė labiau išsivysčiusi žmonių rasė ir t. t., iki begalybės. Mes tiesiog esame dar viena amžinojo gyvybės ciklo grandis ir vieną dieną mūsų mokslininkai nukeliaus į kitą planetą ir sukurs gyvybę lygiai taip pat, kaip Elohimai padarė mūsų planetoje.

Elohimai nėra įsibrovėliai. Jie išreiškė savo norą atvykti, bet jie taip pat gerbia mūsų pasirinkimą pasakyti „ne”. Juos pakviesti ar ne yra mūsų sprendimas, o pats kvietimas yra ambasada. Tai mažiausiai, ką galime padaryti.
Be ambasados neutralumo, laisvos oro erdvės ir oficialaus pasveikinimo, nepaskelbtas ir nepageidaujamas nusileidimas turėtų milžiniškų politinių, ekonominių ir socialinių pasekmių ir pražūtingų padarinių visame pasaulyje. Kadangi Raelis yra jų ambasadorius Žemėje, Elohimai nerems jokios vyriausybės, religijos ar ideologijos, kaip tik raeliečių filosofiją. Todėl jie atkeliaus tik tada, kai jų ambasada bus pastatyta. Tokia yra jų meilė ir pagarba mums.

Kadangi iš anksto nepraneštas ir nepageidaujamas nusileidimas sukeltų chaosą ir pasaulio vyriausybės juos vertintų kaip įsibrovėlius. Tai keltų grėsmę įvykti atsakomiesiems kariniams veiksmams. Vienintelis būdas išvengti šio pražūtingo scenarijaus yra didinti suvokimą apie tai, kas yra Elohimai, ir svarbiausia skleisti Raelio žinią visame pasaulyje. Tik tada galėsime įsivaizduoti mūsų Kūrėjų, kurie mus myli ir kurie nori oficialiai susitikti su mūsų pasaulio vyriausybėmis, sugrįžimą tam, kad jie galėtų pasidalinti savo moksliniu palikimu.

Raeliečių filosofija yra apie supratimą, o ne tikėjimą. Būtent todėl Raelis sako, kad mes ne aklai juo tikėtume, o atliktume tyrimus ir tada padarytume savo išvadas perskaitę jo knygą „Pranešimas perduotas mūsų Kūrėjų”.

Tai, kas parašyta Raelio knygoje, yra patvirtinta ir palaikoma visų senovės religinių raštų, legendų, tradicijų, taip pat šiuolaikinio mokslo. Įrodymus apie žmonijos ir būtybių iš kitos planetos kontaktus galima rasti per visą mūsų istoriją ir visuose žemynuose. Be to, daugelis mūsų mokslinių laimėjimų, pasiektų per pastaruosius kelis dešimtmečius, ir turėjo įvykti, kaip Raelis minėjo prieš daugiau nei 40 metų.

Raeliečių judėjimas

Ne. Raeliečių judėjimas yra ne pelno siekianti organizacija, kuri nemoka jokio atlyginimo savo nariams, įskaitant ir Raelį. Visi nariai yra savanoriai, kurie supranta Raelio misijos mastą ir kurie skiria dalį savo laisvo laiko.
Siekiant užtikrinti, kad pinigai iš judėjimo nėra skiriami mokėti atlyginimą Raeliui, yra įkurtas atskiras subjektas pavadinimu „Raeliečių fondas”, kuris remia Raelį finansiškai. Raeliečiai gali aukoti šiam fondui jei nori, bet tai nėra privaloma.

Kadangi mūsų visuomenė vis dar grindžiama pinigų sistema, Raeliečių judėjimas taip pat priklauso nuo surenkamų aukų, skirtų savo veiklai visame pasaulyje finansuoti.

Raeliečių judėjimo surenkamos lėšos yra naudojamos mūsų dviems pagrindiniams tikslams:
1) Informuoti žmoniją apie pranešimus, kuriuos Raeliui perteikė Elohimai (skrajutės, plakatai, skelbimų lentos, paskaitos, mokėjimai už šios svetainės talpinimą ir t.t.), ir
2) Pastatyti ambasadą oficialiam Elohimų priėmimui.

Mes raeliečiai esame ateistai ir netikime antgamtiniu, neįveikiamu dievu. Suprantame, kad kai mūsų protėviai kalbėjo apie „dievą” kaip dievybę, jie iš tikrųjų kalbėjo apie moksliškai pažangią nežemišką civilizaciją, hebrajų kalba Biblijoje vadinamą „Elohimų” žodžiu, kuris pažodžiui verčiamas į „Tie, kurie atėjo iš dangaus” arba „Dangaus žmonės”. Dėl mokslinio supratimo stokos tuo metu, mes naudojome žodį, alsuojantį prietarais, mistika, ir iliuzijomis.

Elohimai, kurie yra 25.000 metų labiau moksliškai pažengę nei mes, nesukūrė visatos, bet atvyko į Žemę, kai joje nebuvo jokios gyvybės, ir pastatė didžiules laboratorijas tam, kad moksliškai sukurtų visas gyvybės formas, naudojant pažangias genų inžinerijos technologijas. Jie pradėjo nuo paprastų organizmų ir galiausiai sukūrė žmones „pagal savo atvaizdą”, kaip nurodyta Biblijoje – pradžios knyga 1:26. Šiandien gyvendami mokslo amžiuje, galime suprasti ir visiškai sutikti su tokiu ypatingu moksliniu žingsniu.

Nors žmonės, tikintys dievu, taip pat tiki, kad dievas yra visatos kūrėjas, raeliečiai laikosi kitokios pozicijos. Elohimai įrodė, kad visata yra begalinė. Begalinės visatos koncepciją daugeliui sunku suvokti, nes mes vieną dieną gimstame, kitą mirštame; todėl lengva manyti, kad viskas aplink mus turi baigtinę prigimtį. Bet begalinėje visatoje nėra nei pradžios, nei pabaigos. Viskas, kas egzistuoja visatoje, visada egzistavo ir visada egzistuos.
Netrukus mes galėsime keliauti į kitas planetas, kad sukurtume gyvybę taip pat, kaip Elohimai padarė su mumis, todėl patys tapsime „dievais”.

Etimologine prasme, taip. Žodis „religija” per amžius buvo naudojamas ir piktnaudžiaujamas tiek daug kartų, kad net nenuostabu, jog daugelis žmonių šiandien vengia visko, kas yra paženklinta „religija” ir laikosi nuo jos atokiau. Tuo pat metu daugelis žmonių klaidingai suvokia, ką „religija” reiškia iš tiesų, ir laiko ją tikėjimu į bet kokią dievybę. Žodis „religija” yra kilęs iš lotyniško žodžio „Religare”, kuris reiškia „sukurti ryšį”, nesvarbu, ar tai būtų ryšys tarp žmonių, ar tarp žmonijos kūrėjų ir jų kūrinio, ar tarp žmonių ir žvaigždžių, ar tarp Žemės ir dangaus ir t.t.

Visa tai nesvarbu, nes svarbiausia yra sukurti šį ryšį.

Be to, kaip ir budizmas, raelizmas yra ateistinė religija ir raeliečiai netiki „dievu”, nes dievas neegzistuoja. Originalioje hebrajų kalba parašytoje Biblijoje yra pasakyta „Elohimai”, o ne „dievas”. Tai yra daugiskaita ir pažodžiui verčiama į „tuos, kurie atvyko iš dangaus”.

Taip pat svarbu suprasti, kad nors raeliečiai ir netiki „dievu”, mes sutinkame su nuomone, kad Kūrėjai yra, ir pripažįstame visus didžius senųjų laikų pranašus, tokius kaip Jėzus, Mohamedas, Mozė, Buda ir kt., kurie buvo mūsų Kūrėjų Elohimų pasiuntiniai, atsiųsti skirtingais mūsų istorijos laikais tam, kad nukreiptų žmoniją išminties keliu. Kai žmonija bus pasirengusi pasveikinti juos su meile ir pagarba, kurios jie nusipelno, pranašai kartu su Elohimais sugrįš į mūsų pastatytą ambasadą.

Taip, visi kviečiami dalyvauti mūsų neoficialiuose raeliečių susirinkimuose. Pagrindinis raeliečių renginys yra metinė laimės akademija, kuri vyksta kiekviename žemyne. Daugiau informacijos rasite mūsų renginių skiltyje.

Clonaid organizacija buvo inicijuota Maitrėjos Raelio 1997 metais, nes žmogaus klonavimas yra pirmasis mokslinis žingsnis amžinojo gyvenimo link, kaip yra papasakota Elohimų. 2000 metais, po didelio pasaulinio susidomėjimo žmonių klonavimo idėja, Raelis nusprendė perduoti Clonaid projektą raeliečių vyskupei Dr. Brigitte Boisselier siekiant, kad ji galėtų pradėti dirbti ties pirmojo žmogaus klonavimu.

Nuo tada Clonaid buvo visiškai nepriklausoma nuo raeliečių judėjimo. Nei Raelis, nei raeliečių judėjimas neskiria jokių lėšų ir neturi jokio ryšio su Clonaid, išskyrus moralinę paramą susijusią su klonavimo technologijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite clonaid.com.

Svastika atsirado tūkstančius metų iki Hitlerio. Ji buvo naudojamas kaip sėkmės simbolis, iki tol, kol Hitleris ją pasisavino. Įterpta į Dovydo žvaigždę, ji yra seniausias žmonijai žinomas simbolis ir yra Elohimų, mūsų Kūrėjų, simbolis. Ji simbolizuoja laiko begalybę (svastika) ir erdvės begalybę (Dovydo žvaigždė).

Su 25.000 metų didesne nei mūsų mokslo pažanga, Elohimai sugebėjo moksliškai įrodyti, kad visata yra begalinė laike (vaizduojama svastikos, kur laikas yra atvirkščiai proporcingas masei) ir begalinė erdvėje (vaizduojama Dovydo žvaigždės, su dviem trikampiais nukreiptas priešingomis kryptimis (begalybė aukštyn ir begalybė žemyn)).
Sužinokite tiesą apie šį „sėkmės” simbolį ProSwastika.org.

Raeliečiai yra žmonės, kurie viešai pripažįsta Elohimus žmonijos kūrėjais. Kiekvienais metais yra keturios galimybės tai padaryti dalyvaujant demistifikuotoje raeliečių krikšto ceremonijoje, vadinamoje ląstelės informacijos perdavimu.

Keturios datos taip pat yra oficialios raeliečių šventės:

  • Pirmasis balandžio sekmadienis: diena, kai Elohimai sukūrė pirmąjį žmogų Žemėje.
  • Rugpjūčio 6: diena, kai atominė bomba buvo numesta ant Hirošimos.
  • Spalio 7: diena, kai Raelis turėjo antrąjį susitikimą su Elohimais 1975 metais.
  • Gruodžio 13: diena, kai Raelis pirmą kartą susitiko su Elohimais 1973 metais.

Krikšto ceremonija vyksta 15 valandą vietos laiku visame pasaulyje. Norint tapti raeliečiais, nėra jokio mokesčio.

Aktyvūs nariai yra raeliečiai, prisidedantys prie organizacijos tikslų ir padedantys transformuoti šį pasaulį, kad paruoštų žmoniją svarbiausiam įvykiui istorijoje – Elohimų sugrįžimui į Žemę.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tapti raeliečiu ir/arba aktyviu raeliečių judėjimo nariu, susisiekite su savo šalies raeliečių judėjimu.

Raeliečių judėjimas skaičiuoja beveik 100 garbės gidų – vyrų ir moterų, kurie nėra raeliečiai, bet kurie, kaip ir raeliečiai, paskyrė savo gyvenimą pakeisti pasaulį mažinant smurtą, smerkiant neteisybę, vyriausybių korupciją ir išnaudojimą, naikinant su dievu susijusius tabu ir skatinant žmogaus teises. Išsamų garbės gidų sąrašą galima rasti čia.

Sužinokite tiesą

Perskaitykite pranešimus perduotus mums mūsų kūrėjų per Raelį 1973 metais!

Kiti renginiai

Sekite mus

Raelio akademija