raelian movement logo_White

Raelian Mesajı

Elohimler bize, daha gelişmiş bir insan ırkı tarafından yaratıldıklarını ve onların da daha gelişmiş ırkların tarafindan ve sonsuza kadar.. Biz sadece yaşamın sonsuz döngüsünün başka bir halkasıyız ve bir gün bilim adamlarımız başka bir gezegene seyahat edecek ve Elohim’in dünyamızda yarattığı gibi yaşam yaratacaklar.

Elohimler işgalci değildiler. Gelmeye istediklerini arzu ettiler, ama bizim hayır dememimize saygı duyuyorlar. Onları davet etmek bizim elimizde, bizim davetimiz de Elçilik. Yapabileceğimiz en az şey.
Bir elçiliğin tarafsızlığı, özgür hava alanı ve resmi bir karşılama olmadan, habersiz ve istenmeyen bir inişin dünya çapında felaket sonuçları olan muazzam siyasi, ekonomik ve sosyal yansımaları olacaktır. Rael onların Yeryüzündeki Büyükelçisi olduğu için, Elohim, Raelian Felsefesi dışında hiçbir hükümeti, dini veya ideolojiyi desteklemeyecektir. Böylece onlar, elçilikleri inşa edildiği zaman geleceklerdir. Bize olan sevgileri ve saygıları bu derecededir.

Çünkü habersiz ve istenmeyen bir iniş pandemonium olacak ve dünya hükümetleri onları işgalci olarak görerek ordunun tehditkar misillemeleriyle sonuçlanacak. Bu felaket senaryosundan kaçınmanın tek yolu, Elohim’in kim olduğunu ve Rael’in mesajını bütün dünyaya ilk olarak yaymak gerekir. Ancak o zaman bizi seven ve bilimsel miraslarını paylaşabilmeleri için dünya hükümetlerimizle resmi olarak görüşmek isteyen Yaratıcılarımızın geri dönüşünü hayal edebiliriz.

Raelian felsefesi inanmak yerine anlayıştan biridir. İşte bu yüzden Rael, ona körü körüne inanmamamızı, aksine kendi araştırmamızı yapmamızı ve “Akıllı Tasarım – Tasarımcılardan Mesaj” adlı kitabını okuduktan sonra kendi sonuçlarımızı çıkarmamızı istiyor.

Rael’in kitabında yazılanlar, tüm eski dini yazılar, efsaneler, gelenekler ve modern bilim tarafından onaylanıp ve desteklenmiştir. İnsanlık ve varlıklar arasında başka bir gezegenden gelen temasların izlerine dair kanıtlar tarihimiz boyunca ve tüm kıtalarda bulunabilir. Buna ek olarak, son birkaç on yılda gerçekleştirilen bilimsel atılımlarımızın çoğu, Rael’in 40 yıldan daha uzun bir süre önce bahsettiği gibi gerçekleştirildi.

Raelien Hareketi

Hayır. Raelian Hareketi, Rael de dahil olmak üzere üyelerine herhangi bir maaş ödemeyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm üyeler Rael’in görevinin büyüklüğünü anlayan ve boş zamanlarının bir kısmını bağışlayan gönüllülerdir.
Hareketten gelen paranın Rael’e maaş ödemek için kullanılmamasını sağlamak için, Rael’i finansal olarak destekleyen “Raelian Vakfı” adlı ayrı bir kuruluş vardır. Raelians isterlerse bu Vakfa bağışta bulunabilirler, ancak bu zorunlu değildir.

Toplumumuz hala parasal bir sisteme dayandığından, Raelian Hareketi de dünyadaki faaliyetlerini finanse etmek için bağışlara bağlıdır.

Raelian Hareketi’ne yapılan bağışlar iki ana hedefimiz için kullanılır:
1) Elohim tarafından Rael’e verilen Mesajlar hakkında insanlığı bilgilendirmek (el ilanları, posterler, reklam panosu reklamları, dersler, bu web sitesinin barındırı için ödeme vb.) ve
2) Elohim’i resmi olarak karşılamak için bir Elçilik inşa etmek.

Raelians olarak biz ateistiz, yani doğaüstü, iktidarsız bir Tanrı’ya inanmıyoruz. Atalarımızın bir tanrı olarak ‘Tanrı’dan bahsettiklerinde, aslında İbranice İncil’de “Elohim” olarak adlandırılan bilimsel olarak gelişmiş bir dünya dışı uygarlıktan bahsettiklerini anlıyoruz, kelimenin tam anlamıyla,”Gökyüzünden gelenler” veya Yerlilerin deyimiyle “Gökyüzü İnsanları” anlamına gelen bir kelime. O zamanlar bilimsel anlayışın eksikliği nedeniyle batıl inanç, mistisizm ve sanrılarla dolu bir dünyayla sonuçlandık.

Bilimsel olarak biziden 25.000 yıllık daha gelişmiş olan Elohim, evreni yaratmadı ama bunun yerine, cansız olduğu bir zamanda Dünya’ya gelip ve sonuçta ileri genetik mühendisliği teknolojisini kullanarak tüm yaşamı bilimsel olarak tasarlamak için büyük laboratuvarlar inşa ettiler. Basit organizmalarla başladılar ve sonunda İncil’de belirtildiği gibi “imgelerinde” insan yarattılar – Yaratılış 1:26. Bugün, bilim çağ içinde yaşadığımızdan dolayı böyle olağanüstü bir bilimsel girişimin makulluğunu anlayıp kabul edebiliriz.

Tanrı’ya inanan insanlar da Evrenin Yaratıcısı da olduğuna inanırken, Raelianlar farklı bir konuma sahip olurlar. Elohim evrenin hem makrokozmda hem de mikrokozmda sonsuz olduğunu gösterdiler. Sonsuz evren kavramını anlamak birçok insanlar için zor birşey çünkü bir gün doğar ve başka bir gün de ölürüz; bu nedenle, etrafımızdaki her şeyin sınırlı bir doğaya sahip olduğunu farzediyoruz. Ama sonsuz bir evrende ne başlangıç ne de son vardır. Evrende var olan her şey her zaman var olmuştur ve her zaman var olacaktır.
Yakında, Elohim’in bizim için yaptığı gibi üzerinde yaşam yaratmak için başka bir gezegene seyahat edeceğiz ve bu nedenle kendimiz “tanrı” olacağız.

Etimolojik anlamda, evet var. ‘Din’ kelimesi Çağlar boyunca o kadar çok kullanılmış, kötüye kullanılmış ve suistimal edilmiştir ki, günümüzde birçok insanın ‘din’ olarak etiketlenen herhangi bir şeyden çekinmesine ve 3 metrelik bir direkle bile dokunmak istemez. Aynı zamanda, birçok insanlar ‘dinin’ gerçekte ne anlama geldiği hakkında doğru bir fikre sahip olmayıp, bunu bir tür tanrı inancı olarak görüyorlar. ‘Din’ kelimesi Latince ‘Religare’ kelimesinden gelir, bu da insanlar arasında, insanlığın yaratıcıları ve yaratılışları arasında, insanlar ve yıldızlar arasında veya Dünya ve Gökyüzü arasında bağlantı olduğu anlamına gelir.

Gerçekten önemli değil çünkü en önemlisi ‘bu bağlantıyı oluşturmaktır.’

Dahası, Budizm gibi, Raelizm de ateist bir dindir, yani Raelianlar bir ‘tanrıya’ inanmıyorlar, çünkü Tanrı yoktur. Orijinal İbranice İncil’de, çoğul olan ve kelimenin tam anlamıyla (‘tanrı’ değil) ‘gökyüzünden gelenler’ anlaşımı olan ‘Elohim’ yazılmıştır.

Raelianlar ‘Tanrı’ya inanmazken, yaratıcıların olduğu fikrini hala kabul ettiğimizi ve tarihimiz boyunca insanlığa bilgelik yolunda rehberlik etmek için yaratıcılarımız Elohim tarafından gönderilen tüm Peygamberler olan Hz İsa, Hz Muhammed, Hz Musa ve Hz Buda gibi eski peygamberleri hala tanıdığımızı anlamak da önemlidir. İnsanlık onları hak ettiği sevgi ve saygıyla karşılamaya hazır olduğunda, Peygamberler inşa edeceğimiz Elçilikte Elohim eşliğinde geri dönecektlerdir.

Evet, herkes gayrı resmi Raelian toplantılarımıza katılabilir. Raelian’ın ana etkinliği, her kıtada gerçekleşen yıllık Mutluluk Akademisi’dir, daha fazla ayrıntı için etkinlik bölümümüzü görün.

Clonaid, Maitreya Rael tarafından 1997 yılında başlatıldı, çünkü insan klonlama Elohim tarafından tanımlandığı gibi bilimsel sonsuz yaşama doğru ilk adımdır. 2000 yılında, dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından insan klonlama fikrine olan yoğun ilginin ardından Rael, clonaid projesini bir Raelian Piskoposu olan Dr. Brigitte Boisselier’e teslim etmeye karar verdi.

O zamandan beri Clonaid, Raelian Hareketi’nden tamamen bağımsızdır. Ne Rael ne de Raelian Hareketi ona herhangi bir fon getirmez ve klonlama teknolojileriyle ilgili manevi destekleri dışında Clonaid ile hiçbir ilişkileri yoktur. Daha fazla bilgi için clonaid.com ‘u ziyaret edin.

Gamalı Haç Hitler’den binlerce yıl öncesine ait. Hitler onu kaçırmadan önce iyi talihin sembolü olarak kullanılmış ve hala daha bazi ülkelerde kullanılmaktadır. Davut Yıldızı’na gömülü, İnsanoğlu tarafından bilinen en eski semboldür ve Yaratıcılarımız Elohim’in sembolüdür. Zamandaki sonsuzluğu (Gamalı Haç) ve uzayı (Davut Yıldızı) temsil eder.

Elohim, üzerimizdeki 25.000 yıllık bilimsel ilerlemeleriyle, zamanın kütleyle ters orantılı olduğu Gamalı Haç ve Davut Yıldızı’nın temsil ettiği gibi, her iki üçgenin de zıt yönlere işaret ettiği gibi (yukarıda olduğu gibi, aşağıda da var).
ProSwastika.org’de bu ‘iyi şanslar’ sembolü hakkındaki gerçeği öğrenin.

Raelian, Elohim’i insanlığın yaratıcıları olarak alenen tanıyan kişidir. Her yıl, Hücresel Planın İletimi adı verilen, gizemi çözülmüş bir Raelyen vaftiz törenine katılarak bunu yapmak için dört fırsat sunar.

Belirlenen dört tarih aynı zamanda resmi Raelyen tatilleridir:

  • Nisan ayının ilk Pazar günü: Elohim’in Dünya’daki ilk insanı yarattığı gün.
  • 6 Ağustos: Hiroşima’ya atom bombası atıldığı gün.
  • 7 Ekim: Rael’in 1975’te Elohim ile ikinci kez karşılaştığı gün.
  • 13 Aralık: Rael’in 1973’te Elohim ile ilk karşılaşması günü.

Vaftiz töreni dünya çapında yerel saat 15:00 ‘de gerçekleşiyor. Raelyen olmak için herhangi bir ücret yoktur.

Aktif üyeler, örgütün hedeflerine katkıda bulunan ve insanlığı tarihteki en önemli olaya hazırlamak için bu dünyayı dönüştürmeye yardımcı olan Raelianlardır – Elohim’in Dünya’ya dönüşü.

Raelian ve/veya Raelian Hareketi’nin aktif bir üyesi olmak hakkında daha fazla bilgi için lütfen ülkenizin Raelian Hareketi ile iletişime geçin.

Raelian Hareketi 100’e yakın Fahri Rehber sayıyor – Raelian olmayan ama Raelianlar gibi şiddeti azaltarak, adaletsizlikleri ve hükümet yolsuzluklarını ve sömürülerini kınayarak, Tanrı ile ilgili tabuları ortadan kaldırarak ve İnsan Haklarını teşvik ederek hayatlarını dünyayı değiştirmeye adayan kadın ve erkekler. Fahri Rehberlerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçeği alın

Rael’in 1973’teki UFO karşılaşması sırasında yaratıcılarımız tarafından bize verilen mesajları okuyun!

Diğer olaylar

Bizi Takip Edin

Rael Akademisi