raelian movement logo_White

Raelyan Hareketi 1974 yılında, Rael’in Elohim’le karşılşmasının birkaç ayı sonra kurulmuştu. Kuruluşundan bu yana, istikrarlı bir şekilde büyüdü ve şu anda 120’den fazla ülkede 130.000’den fazla üyesi var. Bu üyelerin yaklaşık 300’ü, mevcut Kılavuzlar Rehberi Rael’in direktiflerine uygun olarak Hareketin faaliyetlerini yöneten Rehberlerdir.

Bu faaliyetlerin temel amacı Raelyen Hareketi’nin iki aşamalı misyonunugerçekleştirmektir:

1. Elohim’in Mesajını Yaymak

2. Elohim’in Dünya’daki Büyükelçiliğini Mesajda açıklanan özelliklere göre inşa etmek

Elohim_UFO

Raelyen Hareketi kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tamamen aynı ortak hedefleri paylaşan üyeleri tarafından finanse edilmektedir. İstisnasız, tüm üyeler, zamanlarını gönüllü olarak verirler, bu da fonların sadece Hareketin misyonunu, faaliyetlerini ve toplantılarını destekleyen eylemler için kullanıldığı anlamına gelir.
Raelyenler hayatın her kesiminden gelirler. Bu dunyayı cennete döndürmek için güçlü bir arzuları vardır. Bu cennette, bilim her şeyden önce gelecek ve özgürce herkes yararına geliştirilecek, şiddet ise bir hastalık olarak ele alınacak ve sonunda tamamen yok edilecektir.
Eğer bir Raelian olmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki ikamet ettiğiniz ülkenin Raelian Hareketi ile irtibata geçin.

Biz Raelyen'iz