raelian movement logo_White

Den Raelske Bevægelse blev grundlagt i 1974, et par måneder efter mødet mellem Rael, dens grundlægger, og en af de Elohim, forskerne, der skabte os. Siden starten er den vokset støt, og har nu mere end 130.000 medlemmer i over 120 lande. Omkring 300 af disse medlemmer er Vejledere, som leder bevægelsens aktiviteter i overensstemmelse med Raels retningslinjer, den nuværende Guide of Guides (vejledningernes vejledning).

Hovedformålet med disse aktiviteter er at udøre den Raelske Bevægelses dobbelte mission:

1. Spred budskabet om Elohim

2. Byg Elohim’s ambassade på Jorden i henhold til de specifikationer, der er beskrevet i Meddelelsen

Elohim_UFO

Den Raelske Bevægelse er en non-profit organisation. Det er fuldt finansieret af sine medlemmer, der deler de samme fælles mål. Alle medlemmer, uden indtagelse, stiller frivilligt deres tid til rådighed, hvilket betyder, at midlerne udelukkende bruges til handlinger, der støtter Bevægelsens mission, aktiviteter og sammenkomster.
Raelianere kommer fra alle samfundslag. Til fælles har de et stærkt ønske om at gøre denne planet til et paradis. I dette paradis vil videnskaben først og fremmest – og frit – blive udviklet til gavn for alle, mens vold vil blive behandlet som en sygdom, som endelig vil blive fuldstændig udryddet.
Hvis du er interesseret i at blive en Raelianer, bedes du kontakte Den Raelske Bevægelse i dit bopælsland nedenfor.

VI ER RAELIANERE