Budskabet fra de udenjordiske

Rumvæsener skabte livet på Jorden

Gamle skrifter og traditioner verden over fortæller os, at intelligente og magtfulde væsener kom til Jorden i maskiner fra himlen. De ord, der blev brugt til at beskrive disse begivenheder, var, hvad enhver præteknologisk kultur ville bruge til at beskrive kontakt med teknologisk avancerede væsener.

Nu, hvor vi selv er trådt ind i en alder af videnskab, kan vi forstå, hvordan livet kan være videnskabeligt (snarere end mystisk) skabt af en meget avanceret race.

Budskabet fra designerne vedrører det ekstraordinære budskab afsløret til Maitreya Rael af et menneske fra netop en sådan avanceret, udenjordisk civilisation. Disse “Elohim”, som de var kendt i den oprindelige hebraiske bibel, skabte bevidst alt liv på Jorden gennem meget avanceret videnskab.

Bibelens Elohim

For tusinder af år siden kom forskere fra en anden planet til Jorden og skabte alle former for liv – herunder mennesker, »i deres billede og i deres lighed.« På grund af deres meget avancerede teknologi blev de forvekslet med guder af vores primitive forfædre og ofte omtalt som “ELOHIM,” som på gammelt hebraisk betyder, “De, der kom fra himlen.” På trods af at være et ord, der betegner flertal, så blev ordet “Elohim” over tid fejloversat til ental “Gud”, som der henvises til i moderne bibeloversættelser.

Videnskabelig Skabelse

Elohim brugte DNA og avanceret genteknologi til at skabe alle former for liv, begyndende med simple organismer. Som deres videnskab skred frem, skabte de mere komplekse organismer som planter, dyr og i sidste ende mennesker i deres eget billede.

Profeterne

Gennem tiderne fastholdt Elohim kontakten med mange PROFETER, herunder Moses, Buddha, Jesus og Muhammed (for blot at nævne nogle få). De blev alle valgt af Elohim til at vejlede mennesker gennem tiderne med budskaber om kærlighed, harmoni og fred.

Apokalypsen

I 1945 blev den første atombombe kastet over Hiroshima. Vores menneskelighed gik ind i en ny æra, den forudsagte “Apokalypsens Tidsalder” (etymologisk betyder ordet
Apokalypse” “Åbenbaring.”) Menneskeheden havde nu nået den afgørende fase, hvor det enten ville bruge videnskaben til at komme ind i “Den Gyldne Tidsalder” eller ødelægge sig selv. Det var på dette tidspunkt, at Elohim besluttede, det var tid til at sende deres sidste profet, som ville afsløre vores sande oprindelse og afmystificere, hvad de gamle profeter ikke kunne.

Udenjordisk Ambassade

Elohim – vores skabere – har bedt os om at bygge en ambassade, hvor de officielt vil vende tilbage for at mødes med vores verdens ledere.

Siden opdagelsen af DNA i 1953,
har vi været vidne til ekstraordinære gennembrud inden for biologiske videnskaber og forstår nu, at enhver levende celle i vores krop er yderst kompleks. Og når man virkelig forstår dette niveau af raffinement og præcision, er det svært at afvise tanken om, at “intelligent design” er på færde.

Lær mere i dag

Denne ateististiske ‘Intelligent Design Teori’ tilbyder en rationel løsning på den ældgamle debat mellem gud-troende og evolutionister. Det er foreneligt ikke kun med nutidens videnskabelige opdagelser, men også med de gamle historiske beretninger om alle kulturer.

Men tag ikke vores ord for gode varer!
Bare læs Intelligent Design – Budskab fra Designerne for dig selv, og undersøg tingene på egen hånd.

Vi garanterer
du vil aldrig opfatte verden på samme måde igen!