Posolstvo mimozemšťanov

Mimozemšťania vytvoril život na Zemi

Staroveké písma a náboženstvá na celom svete nám naznačujú, že inteligentné bytosti prišli kedysi na Zem na „nebeských vozoch“. Slová, ktoré použili primitívne bytosti v starých časoch, popisujúce technologické veci, presne zodpovedajú tomu, čo by dnes použil primitívny človek ak by sa dostal do kontaktu s našou vedecko-technickou civilizáciou.

Teraz, keď sme vstúpili do veku vedy, sami môžeme pochopiť ako život môže byť vedecky vytvorený vysoko pokročilou genetickou technológiou.

„Posolstvo Dizajnérov“ (Posolstvo mimozemšťanov) je posolstvom, ktoré poskytli naši stvoritelia Elohim svojmu poslovi na Zemi, prorokovi Raelovi. Títo „Elohim“, ako boli označení v pôvodnej hebrejskej Biblii, vytvorili všetok život na Zemi prostredníctvom vysoko pokročilých technológií.

Elohim Biblia

Pred tisíckami rokov vedci z inej planéty prišli na Zem a vytvorili všetky formy života vrátane ľudí „na svoj obraz“ tak, ako sa to píše v Biblii. Vzhľadom k ich vysoko pokročilej technológii boli mylne považovaní našimi primitívnymi predkami za „bohov“.Elohim,v starej forme hebrejčiny znamená „tí, čo prišli z nebies.“ Napriek tomu, že je to pojem v plurále, sa stalo to, že počas stáročí prekladania Biblie je v dnešnej Biblii namiesto pojmu Elohim pojem „Boh“, teda výraz v singuláre.

Vedecké stvorenie

Elohim DNA Elohim pokročilým genetickým inžinierstvom vytvorili všetky formy života počnúc jednoduchými organizmami, cez zložitejšie organizmy, rastliny, zvieratá, až nakoniec, ako ich veda pokročila, stvorili ľudské bytosti, podobné im samotným.

Proroci

V priebehu vekov Elohim udržiavali kontakt s mnohými PROROKMIako boli Mojžiš, Budha, Ježiš či Mohammed, a to sú len najznámejší.. Všetci boli vybraní mimozemšťanmi Elohim tak, aby viedli ľudstvo a priniesli ľuďom posolstvá lásky, harmónie a mieru.

Apokalypsa

V roku 1945 boli zhodené prve dve atómové bomby na civilné ciele, na mestá Hirošima a Nagasaki. Naša ľudstvo vstúpilo do novej éry, predpovedanej éry „APOKALYPSY.“
ApokalypsaVýznam tohto slova je „odhalenie“. Ľudstvo teraz dosiahlo kľúčovú fázu, v ktorej buď využije vedu a vstúpi do „zlatého veku“ alebo sa zničí. Práve v tejto dobe sa Elohim rozhodli, že je čas poslať svojho posledného proroka, ktorý dostal za úlohu odhaliť náš skutočný pôvod a zotrieť prvky mysticizmu z vedeckého poznania, čo starovekí proroci v dávnej dobe nemohli.

Mimozemské veľvyslanectvo

Elohim – naši Stvoritelia – nás požiadali, aby sme vybudovali Ambasádu v ktorej sa oficiálne chcú stretnúť s našimi svetovými lídrami.

Od objavenia DNA v roku 1973
sme svedkami mimoriadnych objavov v oblasti biológie, genetiky a vedci odvtedy pochopili, že každá živá bunka v našom tele je veľmi zložitá. A keď človek skutočne chápe túto úroveň sofistikovanosti buniek a presnosti v DNA, je ťažké zamietnuť myšlienku, že je možný „inteligentný dizajn“ ako alternatíva.

Zistite si...

Jedná sa však o Ateistickú teóriu „inteligentného dizajnérstva“, ktorá ponúka racionálne vysvetlenie na problém figurujúci medzi evolucionistami a tými, čo veria vo všemocného „Boha“. Je to koncept kompatibilný nielen s dnešnými vedeckými objavmi, ale aj so starobylými historickými príbehmi všetkých kultúr na Zemi.

Ale neverte len našim slovám!
Prečítajte si to! Presvedčte sa sami. Inteligentný Dizajn Prečítajte si Posolstvo mimozemšťanov, a urobte si vlastný názor.

Možnože sa nikdy už…
nebudete dívať na svet rovnakými očami!