raelian movement logo_White

Mimozemšťania vytvorili všetok život na Zemi

Staroveké spisy a tradície po celom svete nám naznačujú, že inteligentné a mocné bytosti prišli na Zem na „vozoch z nebies“. Slová použité na opis týchto udalostí sa podobali na to, čo by akákoľvek pred-technologická kultúra použila na opis kontaktu s technologicky vyspelými bytosťami z vesmíru.

Teraz, keď sme vstúpili do veku vedy, môžeme pochopiť ako život môže byť vedecky stvorený technicky vysoko pokročilou civilizáciou.

Posolstvo mimozemšťanov je posolstvom mimoriadneho významu, ktorú prorokovi Raelovi odhalila ľudská bytosť z takejto pokročilej mimozemskej civilizácie. Tí, ktorí hľadajú „dôkazy“ o mimozemskom živote, nemusia sa dívať inde, stačí len do najstarodávnejších textov ľudstva. „Elohim“ – ako boli nazvaní v pôvodnej hebrejskej Biblii (alebo ako „Anunnaki“, „Brahma“, „Šiva“, „Višnu“ v iných náboženských textoch a pod.), vytvoril všetok život na Zemi prostredníctvom vysoko pokročilej vedy.

„Elohim“ z pôvodnej hebrejskej Biblie

Pred tisíckami rokov vedci z inej planéty prišili na Zem a vytvoril všetky formy života vrátane ľudí, „na svoj obraz“ ako to píše Biblia. Keďže ich technológie boli príliš vyspelé, tak si ich naši primitívni predkovia pomýlili s „bohmi“ a často ich označovali ako „ELOHIM„, čo v starej hebrejčine pôvodne znamenalo: „Tí, ktorí prišli z neba.“ Napriek tomu, že ide slovo v plurále (množné číslo), v priebehu času bolo slovo „Elohim“ nesprávne preložené do pojmu jediného „Boha“, ako sa na to odkazuje v súčasných Bibliách.

Vedecké stvorenie

Elohim používajú DNA a pokročilé genetické inžinierstvo. Vytvorili všetky formy života počnúc jednoduchými organizmami. Ako ich veda pokročila, vytvorili zložitejšie organizmy, ako sú rastliny, zvieratá a nakoniec stvorili ľudské bytosti, na ich vlastný obraz.

Proroci

V priebehu vekov Elohim udržiaval kontakt s mnohými prorokmi, vrátane Mojžiša, Budhu, Ježiša, Krišnu a Mohameda (a to sme vymenovali len niektorých). Všetci boli vybraní stvoriteľmi Elohim, aby viedli ľudstvo posolstvom lásky, harmónie a mieru.

Apokalypsa

V roku 1945 boli na Hirošimu a Nagasaki zhodené prvé atómové bomby. Ľudstvo vstúpilo do novej (atómovej) éry, do predpovedanej „Doby APOCALYPSY.“ (Slovo „APOKALYPSA“ ako pojem znamená „Odhalenie.“) Ľudstvo sa teraz dostalo do rozhodujúcej fázy, do veku Odhalenia, v ktorom buď použijeme vedu na vstup do „Zlatého veku“, alebo sa zničíme. Po Hirošime sa Elohim rozhodli, že je čas poslať svojho posledného proroka, ktorý by odhalil náš skutočný pôvod a demystifikoval to, čo proroci starých časov odhaliť nemohli.

Mimozemské veľvyslanectvo

Elohim, naši stvoritelia, nás požiadali, aby sme postavili veľvyslanectvo, kde sa oficiálne vrátia a stretnú sa s našimi svetovými lídrami.

Od objavenia DNA v roku 1973,
sme svedkami mimoriadnych objavov v oblasti biológie a teraz chápeme, že každá živá bunka v našom tele je veľmi zložitá. A keď človek skutočne chápe túto úroveň dokonalosti a presnosti, je ťažké odmietnuť myšlienku „inteligentného dizajnu“.

Zistite si...

Táto ateistická teória ‚Inteligentného dizajnu‘ ponúka racionálne riešenie starej debaty medzi veriacimi v boha a evolucionistami. Je kompatibilná nielen s dnešnými vedeckými objavmi, ale aj so starobylými historickými textami všetkých kultúr na Zemi.

Ale my nechceme aby si nám veril !
Stačí si prečítať knihu Inteligentný dizajn – „Posolstvo mimozemšťanov“ sám(-a), a urobiť si vlastný názor !

Garantujeme vám, že
už nikdy sa nebudete dívať na svet rovnako !