Táto akadémia šťastia

zmení váš život!

Už celé desaťročia nás Maitreya Rael učí o múdrosti pochádzajúcej z hviezd, tiež ako máme kultivovať svoje šťastie, vrátane umenia meditácie.
Za viac ako 40 rokov sa viac ako 100 000 ľudí na celom svete zúčastnilo raeliánskeho seminára – Akadémie šťastia A títo ľudia sa na tieto semináre stále vracajú! Prečo…?

Vracajú sa „dobyť si svoje baterky“! Počas 6-tich dní radostí a prednášok o realiánskej revolúcii re-energizujú svoje telo a myseľ a znovuobjavia seba samých a zblížia sa s ostatnými. Zúčastňujú sa úžasných workshopov a večerov špeciálne organizovaných pre optimálny rast ľudského potenciálu! Rozvíjajú sa tak, ako boli na to stvorení.
Pozývame vás na toto krásne miesto, prežiť dobrodružstvo sebarozvoja, prebudiť to, čo sa nachádza vo vás, v prostredí jednoduchosti, humoru, sladkého šialenstva, zhovievavosti a tolerancie, či bratstva.

  • Dozviete sa, čo veda objavila o ľuďoch, ktorí súšťastní, či o ľudskom vedomí!
  • Dozviete sa, ako si vypestovať vnútorný miera zdravie prostredníctvom jednoduchých meditačných cvičení a techník!
  • Objavíte, ako si vypestovať šťastie a udržať si ho navždy!
meditácia_láska_súcit

Meditácia, láska & súcit

Ako si vycvičiť stav vnútorného mieru a zlepšiť zdravie prostredníctvom jednoduchých meditačných techník ..

Nájsť Jednotu prebudením mysle, prebudením svojho tela

Čo veda objavila o ľuďoch, ktorí sú šťastní, či o ľudskom vedomí.

Objavte sebalásku

Ako si ju vypestovať a udržať si šťastie navždy

Video Preview

Akadémia šťastia

s týmto

Posledným prorokom, Raelom

OBJAVTE SEBA-LÁSKU, ZMYSEL ŽIVOTA, ŠŤASTIE

Chceli by ste sa učiť od posledného proroka? RAEL je stále s nami!

Nenechajte si ujsť túto v živote revolučnú príležitosť.