Embassy

"Elohim požadujú diplomaticky neutrálne územie"

Je stále pravdepodobnejšie a zrejmejšie, že nás skontaktuje mimozemská civilizácia. Niektorí vládni predstavitelia a vedci sú si toho nepochybne vedomí !

Raeliánske hnutie je medzinárodná nezisková organizácia. Raeliánske hnutie združuje tých, ktorí chcú podávať ľuďom Posolstvo o pôvode našej civilizácie a ozrejmiť veľmi osobitné Posolstvo zaslané mimozemšťanmi Elohim, pokročilou civilizáciou, vedecky vyspelou, ktorá vytvorila všetok život na Zemi, vrátane ľudí.

Šírenie týchto Posolstiev nie je jediným cieľom Raeliánskeho hnutia. Ďalšou dôležitou misiou našej organizácie je pripraviť oficiálne Veľvyslanectvo (Ambasádu) – pripraviť sa na návrat našich Stvoriteľov.

Prostredníctvom ich posla Maitreyu Raela sa Elohim rozhodli vyjadriť svoju úctivú túžbu prísť k nám a stretnúť sa s nami. Ale keďže chcú prísť len vtedy, ak ich privítame oficiálne, všetci a dobrovoľne, tak chcú najprv to, aby sme prejavili túžbu stretnúť sa s nimi, a to tak, že postavíme Veľvyslanectvo, kam prídu.

Veľvyslanectvo je takzvaný"Tretí Chrám".
Tak, ako je to predpovedané v starovekých Písmach.

Podľa inštrukcií, ktoré požadujú Elohim, musí byť toto Vyslanectvo (Ambasáda) vybudované na neutrálnom území, ktorému boli udelené práva na nezávislosť a medzinárodne uznaný neutrálny vzdušný priestor. Poskytnutím takéhoto nezávislého Veľvyslanectva a poskytnutím potrebných právnych záruk ľudstvo dokáže, že je pripravené na oficiálny kontakt s našimi Stvoriteľmi.

Raeliánske hnutie nedávno požiadalo niekoľko krajín, aby zvážili možnosť vybudovania Veľvyslanectva (Ambasády), a niekoľko z nich naznačilo, že má záujem o takýto projekt. Úvodné diskusie už prebiehajú.

Ako je uvedené v Posolstvách, ktoré boli aj predložené vládam týchto štátov, vybudovanie Ambasády pre našich Stvortieľov tej-ktorej krajine prinesie značné finančné výhody a totálnu ochranu. Tieto šťastné národy, ktoré prijmú Stvoriteľov a postavia Ambasády sa všetky budú tešiť špeciálnej ochrane Elohim a stanú sa duchovnými a vedeckými centrami celej planéty na celé tisícročia.

Video Preview

Podrobné plány a požiadavky na Ambasádu sú k dispozícii na stránke: