raelian movement logo_White

Budovanie veľvyslanectva pre mimozemšťanov

"Elohim požadujú diplomaticky neutrálne územie"

Je stále viac a viac jasné, že mimozemské civilizácie nás chcú kontaktovať a ukazujú nám preto rôzne „znamenia“, aby nás pripravili na oficiálny kontakt. Niektorí vládni predstavitelia a vedci si to už uvedomujú.

Raeliánske hnutie je medzinárodná nezisková organizácia. Spája tých, ktorí chcú informovať ľudstvo o našom skutočnom pôvode a chcú priniesť poznanie o veľmi zvláštnych posolstvách, ktoré nám poskytujú Elohim, vysoko vyspelí mimozemskí vedci, ktorí vytvorili život na Zemi, vrátane nás, ľudských bytostí.

Ale šírenie týchto vedomostí nie je jediným cieľom Raeliánskeho hnutia. Ďalším veľkým poslaním našej organizácie je vybudovať oficiálne veľvyslanectvo a pripraviť sa na návrat našich Stvoriteľov.

Prostredníctvom ich posla Maitreyu Raela naší stvoritelia Elohim s úctou vyjadrili túžbu prísť a stretnúť sa s nami. Ale pretože chcú prísť len vtedy, ak bude ich prítomnosť na Zemi skutočne vítaná, tak žiadajú, aby sme najprv sami preukázali našu túžbu pozvať ich a to tým, že postavíme Ambasádu (veľvyslanectvo) ešte pred ich príchodom.

Toto veľvyslanectvo by sa stalo tzv. "tretím chrámom"
ako sa predpovedalo v starovekých Písmach.

Podľa konkrétnych podmienok požadovaných Elohim musí byť ambasáda postavená na neutrálnom území, kde mu budú udelené práva na extraterritorialitu a zaručený neutrálny vzdušný priestor, a pod.. Poskytnutie takéhoto veľvyslanectva a získanie potrebných záruk a práv pre jeho obyvateľov bude dôkazom, že ľudstvo je pripravené na oficiálne stretnutie so svojimi Stvoriteľmi.

Raeliánske hnutie nedávno požiadalo niekoľko krajín, aby zvážili uskutočnenie tohto projektu veľvyslanectva, a niekoľko z nich aj prejavilo záujem o pridelenie priestoru pre ambasádu. Predbežné diskusie už prebiehajú.

Ako vyplýva z dokumentu predloženého viacerých vládam, Veľvyslanectvo pre našich Stvoriteľov z vesmíru by prinieslo krajine, ktorá ho vybuduje, značné finančné a vedecké výhody. Šťastný národ bude mať tiež osobitnú ochranu Elohim a stane sa duchovným a vedeckým centrom planéty po nasledujúce tisícročia.

Podrobné plány a špecifikácie požadovaného veľvyslanectva sú k dispozícii na