raelian movement logo_White

Ambasados, skirtos kosmoso žmonėms, pastatymas

"NEŽEMIŠKOMS CIVILIZACIJOMS REIKALINGAS SPECIALUS DIPLOMATINIS STATUSAS"

Tampa vis akivaizdžiau, kad nežemiška civilizacija susisiekia su mumis ir pateikia ženklų, kad paruoštų mus oficialiam kontaktui. Be abejo, kai kurie vyriausybių pareigūnai ir mokslininkai jau apie tai žino!

Raeliečių judėjimas yra tarptautinė ne pelno siekianti organizacija. Ji vienija tuos, kurie nori informuoti žmoniją apie jos tikrąją kilmę ir papasakoti žmonėms apie labai svarbius pranešimus, perduotus Elohimų, pažangių nežemiškos kilmės mokslininkų, sukūrusių gyvybę Žemėje, įskaitant ir žmones.

Tačiau šių pranešimų skleidimas nėra vienintelis raeliečių judėjimo tikslas. Kita pagrindinė mūsų organizacijos misija yra paruošti oficialią ambasadą ir pasveikinti mūsų kūrėjų sugrįžimą.

Per savo pasiuntinį pranašą Maitrėją Raelį, Elohimai pagarbiai išreiškė savo norą atvykti ir susitikti su mumis. Tačiau jie nori atvykti tik tuo atveju, jei jų buvimas čia yra sveikintinas. Jie prašo, kad mes pirmiausiai parodytume savo norą pakviesti juos, pastatant tinkamą ambasadą prieš jų atvykimą.

Ta ambasada taptų Trečiąja šventykla,
kaip išpranašauta senovės raštuose.

Pagal Elohimų pateiktas specifikacijas, ji turi būti pastatyta neutralioje vietoje, kuriai buvo suteiktos eksteritorialumo teisės ir garantuota neutrali oro erdvė. Pastačius tokią ambasadą ir suteikus būtinas garantijas ambasados valdytojų teisėms, bus parodyta, kad žmonija yra pasirengusi oficialiam susitikimui su savo kūrėjais.

Raeliečių judėjimas neseniai paprašė keleto šalių apsvarstyti galimybę priimti ambasados projektą, ir kelios nurodė esančios suinteresuotos skirti erdvę tokiam siekiui. Šiuo metu vyksta preliminarios diskusijos.

Kaip nurodyta dokumente, pateiktame daugeliui vyriausybių, ambasada mūsų tėvams iš kosmoso suteiks didelę finansinę naudą ją priimančiai šaliai. Laimingoji tauta taip pat turės ypatingą Elohimų apsaugą ir taps dvasiniu ir moksliniu planetos centru ateinantį tūkstantmetį.

Išsamius ambasados planus ir specifikacijas galima rasti