raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

Budování Ambasády pro mimozemšťany

"MIMOZEMŠŤANÉ VYŽADUJÍ ZVLÁŠTNÍ DIPLOMATICKÝ STATUS"

Je stále více zřejmé, že ET civilizace nás kontaktuje a poskytuje nám znamení, aby nás připravila na oficiální kontakt. Někteří vládní činitelé a vědci jsou si toho nepochybně již vědomi!

Raeliánké hnutí je mezinárodní nezisková organizace. Spojuje ty, kteří chtějí informovat lidstvo o jeho skutečném původu a říci lidem o velmi výjimečných poselstvích vyslaných Elohim, vysoce pokročilými mimozemskými vědci, kteří vytvořili život na Zemi, včetně lidských bytostí.

Šíření těchto poznání však není jediným cílem Raeliánského hnutí. Dalším hlavním posláním naší organizace je připravit oficiální velvyslanectví, abychom přivítali návrat našich stvořitelů.

Prostřednictvím svého posla Maitreya Raela, Elohim uctivě vyjádřili touhu přijít a setkat se s námi. Ale protože chtějí přijít pouze v případě, že jejich přítomnost zde bude vítána, žádají, abychom nejprve prokázali naši touhu pozvat je tím, že postavíme vhodné velvyslanectví před jejich příchodem.

Ta ambasáda by se stala Třetím chrámem.
jak je předpovězeno ve starověkých písmech.

Podle specifikací poskytnutých Elohim musí být postaven na neutrálním území, kterému byla udělena práva na extrateritorialitu a zaručen neutrální vzdušný prostor. Poskytnutí takového velvyslanectví a získání nezbytných záruk za práva jeho obyvatel prokáže, že lidstvo je připraveno na oficiální setkání se svými stvořiteli.

Raeliánské hnutí nedávno požádalo řadu zemí, aby zvážily hostování projektu velvyslanectví, a několik z nich projevilo zájem o přidělení prostoru pro takovou snahu. Předběžná jednání již probíhají.

Jak je uvedeno v dokumentu předloženém různým osloveným vládám, Velvyslanectví pro naše Otce z vesmíru přinese značné finanční výhody zemi, která ho bude hostit. Tento šťastný národ bude také využívat zvláštní ochranu Elohim a stane se duchovním a vědeckým centrem planety po následující tisíciletí.

Podrobné plány a specifikace požadovaného velvyslanectví jsou k dispozici na adrese