raelian movement logo_White

Raelianské hnutí bylo založeno v roce 1974, několik měsíců po setkání mezi Raelem, jeho zakladatelem, a jedním z Elohim, vědců, kteří nás vytvořili. Od svého vzniku stabilně roste a nyní má více než 130 000 členů ve více než 120 zemích. Přibližně 300 z těchto členů jsou Průvodci, kteří vedou činnosti hnutí v souladu se směrnicemi Raela, současného Průvodce Průvodců.

Hlavním účelem těchto činností je splnit dvojí poslání Raeliánkého hnutí:

1. Šířit Poselství Elohim

2. Postavit velvyslanectví Elohim na Zemi podle specifikací popsaných v Poselství

Elohim_UFO

Raeliánské hnutí je nezisková organizace. Je zcela financováno a jeho členy, kteří sdílejí stejné společné cíle. Všichni členové bez výjimky věnují svůj čas dobrovolně, což znamená, že finanční prostředky jsou používány výhradně pro akce, které podporují poslání, činnosti a setkávání hnutí.
Raeliáni pocházejí ze všech oblastí života. Mají společnou silnou touhu učinit z této planety ráj. V tomto ráji bude věda přednostně a svobodně vyvíjená ve prospěch všech, zatímco násilí bude považováno za nemoc a nakonec zcela vymýceno.
Máte-li zájem stát se Raeliánem, obraťte se na Raeliánské hnutí vaší země pobytu níže.

Jsme Raeliáni