raelian movement logo_White

Den Raeliska Rörelsen grundades 1974, några månader efter mötet mellan Rael, dess grundare, och en av Elohim, forskarna som skapade oss. Sedan starten har den vuxit stadigt och har nu mer än 130.000 medlemmar i över 120 länder. Cirka 300 av dessa medlemmar är Guider, som leder rörelsens verksamhet i enlighet med direktiven från Rael, den nuvarande guidernas guide.

Huvudsyftet med dessa aktiviteter är att utföra Den raeliska rörelsens tvåfaldiga uppdrag:

1. Att sprida Elohims budskap

2. Att bygga Elohims ambassad på jorden enligt de specifikationer som beskrivs i meddelandet

Elohim_UFO

Den Raeliska Rörelsen är en ideell organisation. Den finansieras fullständigt av dess medlemmar, som delar samma gemensamma mål. Alla medlemmar lägger utan undantag frivilligt sin tid på rörelsen, vilket innebär att medlen används enbart för de åtgärder som stöder rörelsens uppdrag, aktiviteter och sammankomster.
Raelianer kommer från alla samhällsskikt. De har gemensamt en stark önskan att göra denna planet till ett paradis. I detta paradis kommer vetenskapen att utvecklas främst och fritt till förmån för alla, medan våld kommer att behandlas som en sjukdom och slutligen helt utrotas.
Om du är intresserad av att bli raelian, vänligen kontakta raeliska rörelsen i ditt land nedan.

VI ÄR RAELIANER