Den Raeliska Symbolen: Oändlighet

Davidsstjärnan representerar rymdens oändlighet. De utomjordingar som skapade mänskligheten i laboratorier, har visat att det oändligt lilla och det oändligt stora har samma struktur. Atomer i vår hand innehåller små galaxer, som själva innehåller planeter med minimala civilisationer. Och vår egen galax är en liten partikel i en stor atom som utgör en del av en gigantisk värld, etc, i oändlighet.

”Som ovan, som nedan.”

star_of_david
swastika

The Swastika in the center represents the infinity of TIME. Allt i universum är i ständig omvandling. Rum och tid har varken början eller slut, för allt är cykliskt på alla nivåer.

”Ingenting skapas, ingenting försvinner. Allt förändras ständigt.”

Video Preview

Svastikan: Forntida världssymbol

Svastikan är en av de äldsta symbolerna på jorden och den kan hittas i alla religioner och traditioner, i alla världsdelar!

Svastikan: Symbolen för fred

Video Preview