Raeliański Symbol Nieskończoności

Gwiazda Dawida reprezentuje nieskończoność PRZESTRZENI. Przybysze z kosmosu, którzy stworzyli ludzi w laboratoriach dowiedli, że nieskończoność mała i nieskończoność duża mają tę samą strukturę W atomach naszej ręki znajdują się mikro-galaktyki, które zawierają planety, a na nich żyją mikro-cywilizacje. Z kolei nasza galaktyka to zaledwie cząsteczką ogromnego atomu, który stanowi część jeszcze większego wszechświata itd… i tak w nieskończoność

„Jak na górze, tak i na dole.”

star_of_david
swastika

The Swastika in the center represents the infinity of TIME. Wszystko we wszechświecie podlega ciągłej przemianie. Przestrzeń i czas nie mają początku ani końca, gdyż wszystko jest cykliczne na wszystkich poziomach.

„Nic nie powstaje, nic nie znika; wszystko ulega przemianie”.

Video Preview

Swastyka: Starożytny Symbol używany na całym świecie

Symbol swastyki jest jednym z najstarszych starożytnych symboli na Ziemi i można go odnaleźć we wszystkich religiach oraz tradycjach, na wszystkich kontynentach!