raelian movement logo_White

Przesłanie Raeliańskie

Elohim wyjaśnili nam, że zostali stworzeni przez bardziej zaawansowaną rasę ludzi, którzy zostali stworzeni przez jeszcze inną rasę ludzi… i tak w nieskończoność. Jesteśmy po prostu kolejnym ogniwem w odwiecznym cyklu życia i pewnego dnia nasi naukowcy wyruszą na inną planetę, by tworzyć życie, tak samo jak Elohim tworzyli życie na naszej planecie.

Elohim nie są najeźdźcami. Okazali swoje pragnienie przybycia, ale szanują nasze prawo do powiedzenia „nie”. To od nas zależy, czy ich zaprosimy, a naszym zaproszeniem jest Ambasada. Przynajmniej tyle możemy zrobić.
Bez neutralności ambasady, wolnej przestrzeni powietrznej i oficjalnego zaproszenia, niezapowiedziane i niepożądane lądowanie miałoby ogromne reperkusje, zarówno polityczne, gospodarcze jak i społeczne, a to miałoby katastrofalne skutki dla całego świata. Ponieważ Rael jest ich ambasadorem na Ziemi, Elohim nie będą faworyzować jakiegokolwiek rządu, religii ani ideologii za wyjątkiem raelianizmu. Dlatego przybędą dopiero wtedy, gdy zostanie dla nich wybudowana Ambasada. Jest to wyraz szacunku i miłości względem nas.

Ponieważ niezapowiedziane i niepożądane ich przybycie wywołałoby totalny chaos, a rządy na świecie postrzegałyby ich jako najeźdźców, co groziłoby odwetem ze strony wojska. Jedynym sposobem na uniknięcie tego katastrofalnego scenariusza jest uświadomienie społeczeństwa, kim są Elohim i w pierwszej kolejności rozpowszechnienie przesłania, jakie otrzymał Rael. Tylko wtedy powrót naszych Stwórców staje się realną perspektywą. Oni nas kochają i chcieliby spotkać sie z naszymi przedstawicielami, by móc nam przekazać swoje dziedzictwo naukowe.

System światopoglądowy raelian opiera się bardziej na zrozumieniu niż czystej wierze. Dlatego też, Rael często powtarza, byśmy mu ślepo nie wierzyli, ale byśmy przeprowadzili własną weryfikację informacji, jakie są w książce „Przesłanie od przybyszów z kosmosu” i wyciągnęli własne wnioski.

To co jest napisane w książce Raela, znajduje swoje potwierdzenie we wszystkich starożytnych pismach religijnych, legendach i tradycjach, a także we współczesnej nauce. Dowody na ślady kontaktów pomiędzy ludźmi a istotami z innej planety można odznaleźć w całej naszej historii i na wszystkich kontynentach. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku dekad miało miejsce wiele przełomowych odkryć, o których wspominał Rael ponad 40 lat temu.

Ruch Raeliański

Nie. Ruch Raeliański jest organizacją non-profit, która nie wypłaca swoim członkom, w tym również Raelowi, żadnego wynagrodzenia. Wszyscy członkowie są wolontariuszami, rozumieją wielkość misji Raela i poświęcają część swojego wolnego czasu.
Aby upewnić się, że pieniądze z Ruchu NIE zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla Raela, istnieje osobny podmiot o nazwie „Fundacja Raeliańska”, która wspiera Raela finansowo. Raelianie mogą przekazywać darowizny na rzecz tej Fundacji, jeśli chcą, ale nie jest to obowiązkowe.

Ponieważ nasze społeczeństwo nadal opiera się na systemie monetarnym, Ruch Raeliański również uzależniony jest od darowizn na finansowanie swojej działalności na całym świecie.

Darowizny przekazane na rzecz Ruchu Raeliańskiego są wykorzystywane na nasze dwa główne cele:
1) Informować ludzkość o Przesłaniu, jakie otrzymał Rael od Elohim ( ulotki, plakaty, reklamy na billboardach, wykłady, płacenie za prowadzenie tej strony, itp.) oraz
2) Zbudować Ambasadę, do której oficjalnie przybędą Elohim.

Jako Raelianie, jesteśmy ateistami, co oznacza, że nie wierzymy w nadprzyrodzonego, niewidzialnego Boga. Pojmujemy, że w dawnych czasach, kiedy nasi przodkowie mówili o „Bogu”, tak naprawdę mówili o zaawansowanej naukowo cywilizacji pozaziemskiej, zwanej w hebrajskiej Biblii „Elohim” – słowo, które dosłownie znaczy „Ci, którzy przybyli z nieba” lub „niebiańscy ludzie” jak nazywały ich tubylcze plemiona. Z powodu braku naukowego zrozumienia w tamtych czasach powstał świat pełen przesądów, mistycyzmu i zabobonów.

Elohim, którzy są o 25 000 lat bardziej zaawansowani naukowo niż my, nie stworzyli wszechświata, lecz przybyli na naszą planetę w czasach, gdy nie było na niej życia i zbudowali ogromne laboratoria, by naukowo tworzyć życie przy pomocy zaawansowanej inżynierii genetycznej. Zaczęli od prostych organizmów i w końcu stworzyli człowieka „na swój obraz”, jak mówi Biblia w Księdze Rodzaju 1:26 Dziś żyjemy w epoce nauki i możemy zrozumieć a także zaakceptować wiarygodność takiego niezwykłego przedsięwzięcia naukowego.

Ludzie wierzący w Boga wierzą również, że to właśnie ten Bóg jest stwórcą wszechświata. Raelianie zajmują nieco inne stanowisko. Elohim byli w stanie udowodnić, że wszechświat jest nieskończony zarówno w makrokosmosie, jak i w mikrokosmosie. Koncepcja nieskończonego wszechświata jest dla wielu trudna do zrozumienia, ponieważ jednego dnia rodzimy się, a drugiego umieramy; dlatego łatwiej jest nam założyć, że wszystko wokół nas ma skończoną naturę. Ale w nieskończonym wszechświecie nie ma ani początku, ani końca. Wszystko, co istnieje we wszechświecie, zawsze istniało i zawsze będzie istnieć.
Wkrótce udamy się na inną planetę, aby stworzyć na niej życie w taki sam sposób jak Elohim zrobili to u nas i dlatego sami staniemy się „bogami”.

W sensie etymologicznym tak. Przez całe wieki słowo „religia” było tak bardzo przeinaczane i nadużywane, że nic dziwnego, że wielu ludzi nie chce się w naszych czasach utożsamiać z czymkolwiek, co jest nazywane „religią” i omija to szerokim łukiem. Jednocześnie wiele osób ma błędne pojęcie o tym, co tak naprawdę oznacza słowo „religia” i utożsamia je z wiarą w Boga lub bogów. Słowo „religia” pochodzi od łacińskiego słowa „Religare”, co oznacza „tworzyć więź”, czy to między ludźmi, czy między Stwórcami ludzkości a ich stworzeniem, czy między ludźmi a gwiazdami, czy między ziemią a niebem, itp.

To naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest „stworzenie więzi”.

Co więcej, podobnie jak buddyzm, raelianizm jest religią ateistyczną, co oznacza, że raelianie nie wierzą w „Boga”, ponieważ Bóg nie istnieje. W oryginalnej Biblii hebrajskiej jest napisane „Elohim” (nie „bóg”). Jest to słowo w liczbie mnogiej i oznacza dosłownie „ci, którzy przybyli z nieba”.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że pomimo iż Raelianie nie wierzą w „Boga”, wciąż uznają istnienie Stwórców jak i również uznają wszystkich wielkich dawnych Proroków, takich jak Jezus, Mahomet, Mojżesz, Budda, itd., którzy w różnych okresach naszej historii byli do nas wysyłani przez Elohim i otrzymywali od nich misję poprowadzenia ludzkości ścieżką mądrości. Kiedy ludzkość będzie gotowa przyjąć ich z miłością i szacunkiem, na jaki zasługują, Prorocy powrócą w towarzystwie Elohim do ambasady, którą im zbudujemy.

Tak, każdy może wziąć udział w naszych nieformalnych raeliańskich spotkaniach. Głównym raeliańskim wydarzeniem jest coroczna Akademia Szczęścia, która odbywa się na każdym kontynencie. Więcej informacji znajdziesz w wydarzeniach.

Projekt Clonaid był pomysłem Raela Maitreji w 1997 roku, ponieważ klonowanie ludzi jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia wiecznego życia dzięki nauce, zgodnie z tym, co powiedzieli Elohim. W 2000 r., w następstwie dużego zainteresowania ideą klonowania człowieka, Rael zdecydował się przekazać projekt Clonaid dr Brigitte Boisselier, raeliańskiemu biskupowi, aby mogła rozpocząć pracę nad klonowaniem pierwszej istoty ludzkiej.

Od tego czasu projekt ten jest całkowicie niezależny od Ruchu Raeliańskiego. Ani Rael, ani Ruch Raeliański nie finansują Clonaid i nie mają żadnego związku z tą firmą, za wyjątkiem wspierania samej idei klonowania jako takiej. Po więcej informacji odwiedź stronę: clonaid.com.

Symbol swastyki znany był tysiące lat przed Hitlerem. Był używany jako symbol szczęścia, zanim Hitler go wykorzystał. Symbol Swastyki wbudowany w Gwiazdę Dawida, jest najstarszym znanym ludzkości symbolem i jest symbolem Elohim, naszych Stwórców. Przedstawia nieskończoność w czasie (Swastyka) i przestrzeni (Gwiazda Dawida).

Dzięki ich zaawansowaniu naukowemu względem nas o 25 000 lat, Elohim byli w stanie naukowo udowodnić, że wszechświat jest nieskończony w czasie – jak przedstawia to symbol Swastyki gdzie czas jest odwrotnie proporcjonalny do masy – oraz w przestrzeni – jak przedstawia to Gwiazda Dawida z dwoma trójkątami skierowanymi w przeciwnych kierunkach (jest na górze, tak jak na dole)
Poznaj prawdę o tym symbolu „pomyślności” na stronie ProSwastika.org.

Raelianin to ktoś, kto publicznie uznaje Elohim za stwórców ludzkości. Co roku są cztery okazje do wzięcia udziału w zdemistyfikowanej ceremonii chrztu raeliańskiego, zwanej Przekazaniem Planu Komórkowego.

Te cztery daty są jednocześnie oficjalnymi raeliańskimi świętami:

  • Pierwsza Niedziela Kwietnia: rocznica stworzenia przez Elohim pierwszego człowieka na Ziemi.
  • 6 sierpnia: rocznica zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.
  • 7 października: rocznica drugiego spotkania Raela z Elohim w 1975 roku.
  • 13 grudnia: rocznica pierwszego spotkania Raela z Elohim w 1973 roku.

Ceremonia chrztu odbywa się o godz. 15.00 czasu lokalnego na całym świecie. Za zostanie raelianinem nie pobierane są żadne opłaty.

Aktywni członkowie to raelianie, którzy czynnie działają na rzecz realizacji celów organizacji i pomagają w przekształcaniu tego świata po to, by przygotować ludzkość na najważniejsze wydarzenie w historii: powrót Elohim na Ziemię.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zostać Raelianinem i/lub aktywnym członkiem Ruchu Raeliańskiego, prosimy o kontakt z Ruchem Raeliańskim w swoim kraju.

Ruch Raeliański nadał tytuł Honorowego Przewodnikablisko 100 osobom. Są to mężczyźni i kobiety, którzy nie są Raelianami, ale którzy, podobnie jak Raelianie, poświęcają swoje życie zmienianiu świata poprzez ograniczanie przemocy, potępianie niesprawiedliwości oraz korupcji i wyzysku rządowego, eliminowanie tabu związanego z Bogiem i promowanie praw człowieka. Pełną listę Honorowych Przewodników można znaleźć tutaj.

Poznaj prawdę

Przeczytaj Przesłanie od naszych stwórców przekazane Raelowi podczas spotkania z przybyszem z kosmosu w 1973 roku!

Inne wydarzenia

Śledź nasze wydarzenia

Rael Academy