raelian movement logo_White

Przybysze z kosmosu stworzyli życie na Ziemi

Starożytne pisma i tradycje na całym świecie opisują przybycie na Ziemię potężnych istot w pojazdach z nieba. Słowa użyte do opisania tych wydarzeń były takie, jakie każda pre-technologiczna kultura użyłaby do opisania kontaktu z zaawansowanymi technologicznie istotami.

Teraz, gdy sami żyjemy w naukowych czasach, możemy zrozumieć (bez mistycyzmu i odwoływania się do bytów nadprzyrodzonych) jak życie może być naukowo stworzone przez wysoko zaawansowaną cywilizację.

Przesłanie od Przybyszów z Kosmosu to informacje, jakie otrzymał Rael Maitreja od człowieka pochodzącego z pozaziemskiej zaawansowanej cywilizacji. Ci, którzy szukają dowodów na istnienie życia pozaziemskiego, nie muszą dalego szukać. Znajdują się one w wielu starożytnych tekstach. Ci „Elohim”, jak nazywano ich w oryginalnej hebrajskiej Biblii (lub „Anunnaki”, „Brahma”, „Shiva”, „Vishnu” w innych tekstach religijnych), stworzyli wszelkie formy życia na Ziemi za pomocą wysoko zaawansowanej nauki.

Elohim z Biblii

Tysiące lat temu, naukowcy z innej planety przybyli na Ziemię i stworzyli wszystkie formy życia, w tym ludzi „na swój obraz i podobieństwo”. Ze względu na ich zaawansowany poziom technologiczny, byli oni brani za bogów przez naszych prymitywnych przodków i często określani jako „ELOHIM” co w starożytnym języku hebrajskim oznacza „Ci, którzy przybyli z nieba”. Pomimo tego, że słowo „Elohim” było słowem w liczbie mnogiej, z biegiem czasu zostało źle przetłumaczone na słowo w liczbie pojedynczej „Bóg”, jak możemy sami się przekonać czytając współczesną Biblię.

Naukowe Dzieło Stworzenia

Elohim wykorzystali DNA i zaawansowaną inżynierię genetyczną do stworzenia wszelkich form życia, począwszy od prostych organizmów, a w miarę postępu nauki stworzyli bardziej złożone organizmy, takie jak rośliny, zwierzęta, a w końcu ludzi, na swój obraz i podobieństwo.

Prorocy

Na przestrzeni wieków, Elohim utrzymywali kontakt z wieloma prorokami, w tym z Mojżeszem, Buddą, Jezusem i Mahometem (by wymienić tylko kilku) Wszyscy oni zostali wybrani przez Elohim, by w ciągu stuleci prowadzić ludzi na drodze miłości, harmonii i pokoju.

Apokalipsa

W 1945 roku pierwsza bomba atomowa została zrzucona na Hiroszimę. Nasza ludzkość wkroczyła w nową erę; jest to zapowiadana „Era Apokalipsy”. (Słowo „APOKALIPSA” etymologicznie znaczy „Objawienie”). Ludzkość osiągnęła teraz decydujący etap, w którym albo użyje nauki, aby wkroczyć w „Złoty Wiek”, albo ulegnie samodestrukcji. Wtedy też Elohim doszli do wniosku, że nastał czas, aby wysłać ich ostatniego Proroka, który ujawniłby nam nasze prawdziwe pochodzenie i zdemistyfikował to, czego jego poprzednicy – dawni Prorocy – nie mogli uczynić.

Ambasada dla przybyszów z kosmosu

Elohim – nasi stwórcy – poprosili nas o budowę AMBASADY gdzie oficjalnie spotkają się z naszymi światowymi przywódcami.

Od czasu odkrycia DNA w 1953 r.
byliśmy świadkami niezwykłych przełomów w dziedzinie nauk biologicznych i obecnie rozumiemy, że każda żywa komórka w naszym organizmie jest niezwykle złożona. A kiedy naprawdę rozumiemy ten poziom zaawansowania i precyzji, trudno jest odrzucić myśl, że było to dzieło „inteligentnego projektu”.

Dowiedz się więcej

Ta ateistyczna „teoria inteligentnego projektu” oferuje racjonalne rozwiązanie dla odwiecznej debaty między wierzącymi w Boga, a ewolucjonistami. Jest to zgodne nie tylko z dzisiejszymi odkryciami naukowymi, ale również ze starożytnymi relacjami historycznymi wszystkich kultur.

Ale nie przyjmuj tego na wiarę!
Przeczytaj Przesłanie od przybyszów z kosmosu – Przesłanie naszych stwórców zaadresowane do Ciebie. I sam sobie odpowiedz na pytanie czy to prawda.

Gwarantujemy,
że ta książka odmieni Twoje spojrzenie na świat!